Kyrkobranschens löner höjs – förhandlingsresultatet är godkänt

Fackförbundet Jyty och de övriga avtalsparterna i kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal har godkänt det uppnådda förhandlingsresultatet om kyrkans löneförhöjningar.

Förhandlingarna om kyrkans lönekonkurrenskraft och lönernas eftersläpning började efter semestrarna och förhandlingsresultat uppnåddes till slut 29.11.2023. Förhandlingarna föregicks av ett långsiktigt utredningsarbete mellan avtalsparterna.

– Den uppnådda lösningen är resultatet av ett långt arbete och ett betydande steg i rätt riktning för kyrkans lönekonkurrenskraft. Vi är nöjda att kyrkan som arbetsgivare identifierat problemet med lönernas eftersläpning och strävat efter att förbättra lönekonkurrenskraften, säger arbetsmarknadsjurist Anne Sarvi, som fungerat som Jytys förhandlare.

– Resultatet skulle inte ha varit möjligt utan ett konstruktivt samarbete mellan avtalsparterna. Tiden utvisar hurdan effekt lösningen har på kyrkans lönekonkurrenskraft och rekryteringsutmaningar, fortsätter Sarvi.

Den största förhöjningen har riktats mot de prissättningsbeteckningar (401-603), där det funnits mest utmaningar med rekrytering av personal. Dylika yrkesgrupper är exempelvis administrations- och sekreterararbete, barn- och ungdomsarbete, IT-sektorns och kommunikationssektorns uppgifter. I dessa grupper har lönerna släpat efter mest jämfört med andra sektorer.

Lönerna höjs med en redan tidigare avtalad allmänförhöjning på 2,5 % för alla lönesystem som är i bruk från och med 1.2.2024. Dessutom höjs det allmänna lönesystemets erfarenhetstilläggstabell med 3,0 %.

Löneförhöjningar 1.9.2024

I det allmänna lönesystemet i svårighetsgrupperna 201-303 och 701-704 genomförs en allmänförhöjning på 0,5 %. I svårighetsgrupperna 401-603 genomförs en allmänförhöjning på 3,0 %.

Också i timlönesystemet och ledningens lönesystem genomförs en allmänförhöjning på 3,0 %.

Lokal justeringspott 1.10.2024

Av grundlönesumman för de tjänsteinnehavare och arbetstagare med månadslön som hör till det allmänna lönesystemet används 0,5 % till justeringar av grundlönerna från och med 1.10.2024.

Justeringspotten räknas på den förverkligade lönesumman för det allmänna lönesystemets grundlöner år 2023. Avtalsparterna ger i ett cirkulär senast 1.2.2024 gemensamma anvisningar för kalkyleringen av och förhandlingsprocessen för storleken på justeringspotten i församlingen.

Personalrepresentanternas förmåner

Ersättningen som betalas till huvudförtroendemännen, övriga förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktig höjs från och med 1.2.2024 med 3,0 %.

Från ersättningstabellen för betalning till arbetarskyddsfullmäktig avlägsnas den lägsta ersättningsklassen. Den nya tabellen för ersättning till arbetarskyddsfullmäktige träder i kraft 1.2.2024.

Bilagor

Tilläggsinformation

Arbetsmarknadsjurist Anne Sarvi, tel. 020 789 3713, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: