Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Ammattiliitto Jyty ja muut kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat hyväksyneet kirkon palkankorotuksista saavutetun neuvottelutuloksen.

Neuvottelut kirkon palkkakilpailukyvystä ja palkkojen jälkeenjääneisyydestä alkoivat kesälomien jälkeen ja neuvottelutulos saavutettiin lopulta 29.11.2023. Neuvotteluja edelsi sopimusosapuolten välinen pitkäjänteinen selvitystyö.

– Saavutettu ratkaisu on pitkän työn tulos ja merkittävä askel oikeaan suuntaan kirkon palkkakilpailukyvyssä. Olemme tyytyväisiä siitä, että kirkko on työnantajana tunnistanut palkkojen jälkeenjääneisyyden ongelman ja pyrkinyt parantamaan palkkakilpailukykyä, sanoo Jytyn neuvottelijana toiminut työmarkkinajuristi Anne Sarvi.

– Tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman sopimusosapuolten välistä rakentavaa yhteistyötä. Aika näyttää millainen vaikutus ratkaisulla on kirkon palkkakilpailukykyyn ja rekrytointihaasteisiin, Sarvi jatkaa.

Suurin korotus on kohdennettu niihin hinnoittelutunnuksiin (401–603), joissa on eniten haasteita henkilöstön rekrytoinnissa. Tällaisia ammattiryhmiä ovat esimerkiksi hallinto- ja sihteerityön, lapsi- ja nuorisotyön, IT-alan ja viestintäalan tehtävät. Näissä ryhmissä palkat ovat jääneet eniten jälkeen verrattuna muihin sektoreihin.

Palkkoja korotetaan jo aikaisemmin sovitusti 2,5 %:n yleiskorotuksella kaikissa käytössä olevissa palkkausjärjestelmissä 1.2.2024 lukien. Lisäksi yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukkoa korotetaan 3,0 %.

Palkankorotukset 1.9.2024

Yleisessä palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmissä 201–303 ja 701–704 toteutetaan 0,5 %:n yleiskorotus. Vaativuusryhmissä 401–603 toteutetaan 3,0 %:n yleiskorotus.

Myös tuntipalkkajärjestelmässä ja johdon palkkausjärjestelmässä toteutetaan 3,0 %:n yleiskorotus.

Paikallinen järjestelyerä 1.10.2024

Yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkasummasta 0,5 % käytetään peruspalkkojen tarkistuksiin 1.10.2024 lukien.

Järjestelyerä lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkojen toteutuneesta vuoden 2023 palkkasummasta. Sopijaosapuolet antavat yleiskirjeessä 1.2.2024 mennessä yhteisen ohjeistuksen järjestelyerän suuruuden laskemisesta ja neuvotteluprosessista seurakunnassa.

Henkilöstön edustajien etuudet

Pääluottamusmiehelle, muulle luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavaa korvausta korotetaan 1.2.2024 lukien 3,0 %.

Työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvaustaulukosta poistetaan alin korvausluokka. Uusi työsuojeluvaltuutetun korvausta koskeva taulukko tulee voimaan 1.2.2024.

Liitteet

Lisätietoja

Työmarkkinajuristi Anne Sarvi, puh. 020 789 3713, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: