Jäsentiedote: Jyty, OAJ ja JHL antoivat toisen lakkovaroituksen yksityiselle opetusalalle 13.–16.5.

Jyty, OAJ ja JHL antoivat toisen lakkovaroituksen yksityisen opetusalan kouluihin ja oppilaitoksiin 13.–16.5.2024. Työriita koskee Jytyn, OAJ:n ja JHL:n sekä työnantajia edustavan Sivistysala ry:n välisen yksityisen opetusalan työehtosopimusta ja sen neuvotteluja.

Tavoitteena uudessa työehtosopimuksessa on varmistaa kilpailukykyinen palkkakehitys ja työehdot sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten parantaminen. Järjestöt toivovat, että lakkoihin ei tarvitse turvautua, vaan tyydyttävä ratkaisu saavutetaan neuvottelemalla.

Lakon ajankohta ja lakkokohteet:

Lakko kestää neljä vuorokautta 13.–16.5.2024. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 13.5.2024 klo 00.01 ja torstain 16.5.2024 klo 23.59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lakko koskee kaikkia yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä olevia työtehtäviä seuraavilla työnantajilla:

 • Apollon yhteiskoulu, Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry
 • Englantilainen koulu, Englantilaisen koulun säätiö sr
 • Helsingin saksalainen koulu, Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry
 • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
 • Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy
 • Helsingin Yhteislyseo, Helsingin Maanviljelyslyseo Oy
 • Herttoniemen Yhteiskoulu ja reaalilukio Oy
 • Hyria Koulutus Oy
 • International School of Helsinki
 • Itä-Helsingin musiikkiopisto, Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry
 • Kalevan lukio, Kalevan lukion kannatusyhdistys ry
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko
 • Kulosaaren Yhteiskoulu Oy
 • Lahden Konservatorio Oy
 • Lahden yhteiskoulu, Lahden yhteiskoulun säätiö sr
 • Lauttasaaren Yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr
 • Maunulan Yhteiskoulu ja Helsingin Matematiikkalukio, Viipurin reaalikoulu Oy
 • Munkkiniemen Yhteiskoulu, Munkkiniemen koulutussäätiö sr
 • Oulunkylän Yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy
 • Suomen Diakoniaopisto – Sdo Oy
 • Svenska samskolan i Tammerfors
 • Tampereen konservatorio, Tampereen musiikkiopiston säätiö sr
 • Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampereen yhteiskoulun säätiö sr
 • Töölön Yhteiskoulu Oy

Lakon ulkopuolelle rajataan yhteisesti seuraavat tehtävät:

Lakon ulkopuolelle rajataan työtehtävät, jotka keskeytyessään voisivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

 • IB- ja DIA-tutkinnon päättökokeen järjestämiseen liittyvät välttämättömät työtehtävät
 • Koulujen rehtorit
 • Suomen Diakoniaopisto – Sdo Oy, koko Oulun kampus
 • Aikuislukiossa tapahtuva opetus

Miten haen lakkoavustusta?

Ammattiliitto Jyty maksaa yksityisen opetusalan lakkoon osallistuville lakkoavustusta 100 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Lakkoavustusta voi hakea vasta lakon jälkeen 17.–30.5.24. Lakkoavustusta haetaan sähköisesti osoitteessa jyty.lakkoavustus.fi/hakemus. Lue lakkoavustuksen hakuohjeet alla näkyvästä linkistä.

Miksi Jyty ilmoittaa lakosta? 

Yksityisen opetusalan työehtosopimus umpeutui maaliskuun lopussa. Työehtosopimuksen umpeutumisen myötä työrauhavelvoitetta ei enää ole. Lakolla pyritään vauhdittamaan työehtosopimuksen syntymistä.  

Onko kyseessä laillinen lakko? 

Jytyn ilmoittama lakko kohdistuu työehtosopimukseen ja sen neuvotteluihin, joten se on täysin laillinen. Tässä lakossa ei ole kyse poliittisesta lakosta.

Mikä on johtanut tähän tilanteeseen? 

Neuvottelutulokseen uudesta yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta ei ole päästy. Työehtosopimuksen umpeutumisen myötä työrauhavelvoitetta ei enää ole. Lakolla pyritään vauhdittamaan työehtosopimuksen syntymistä. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta 

Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäytymistä kokonaan lakon alaisesta työstä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajaosapuolen kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäin vieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Lakossa on tärkeää, että työtaistelutoimenpiteet ja painostuskeinot kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti työnantajaan.

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus 

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus, ja sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvoitetta. Työntekijän osallistuessa ammattiliiton järjestämään työtaisteluun työnantaja ei saa kohdistaa häneen minkäänlaisia painostustoimia, syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia. Esimerkiksi kyselyt ammattiliiton jäsenyydestä ovat laissa kiellettyjä yrityksiä murtaa lakko. Liitto on aina vastuussa lakkopäätöksestä, ei yksittäinen jäsen. 

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta 

Lakkoon osallistuminen ja ammattiliiton jäsenyys ovat työntekijän henkilökohtaisia asioita, joita työnantaja ei saa suoraan tai välillisesti selvittää etukäteen. Kyselyihin ei tarvitse vastata, eikä työntekijällä ole velvollisuutta ilmoittaa, aikooko hän osallistua lakkoon. Vastaamatta jättämisestä ei saa seurata mitään kielteisiä, syrjiviä tai muutoin epäedullisia seuraamuksia. Mikäli työnantajasi painostaa sinua kertomaan, aiotko osallistua lakkoon tai kuulutko ammattiliittoon, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja aluetoimistoon. 

Tarkista yhteystietosi ja työpaikkatietosi Jässärissä 

1) Tarkista ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta. 

2) Tarkista ja tarvittaessa korjaa työpaikka-, työsuhde- ja sopimusalatietosi Jässärissä. Oikeat ja ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee. Myöskään lakkoavustusta ei voi hakea, mikäli työpaikkatietosi ovat väärin liiton jäsenrekisterissä. 

Lisätietoja jäsenille lakosta

Lisätietoja sopimusneuvotteluista:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiantuntija, veli.vahamaki@jytyliitto.fi
Jukka Maarianvaara, edunvalvontajohtaja, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi
Eveliina Reponen, järjestöjohtaja, eveliina.reponen@jytyliitto.fi

Asiasanat: