Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen

Ammattiliitto Jyty maksaa liiton toimeenpanemaan lakkoon osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta, jonka määrä perustuu Jytyn liittohallituksen päätökseen. Näistä tiedotetaan erikseen Jytyn nettisivuilla.

Lakkoavustus maksetaan Jytyn jäsenelle, joka on osallistunut lakkoon työtaistelun alaiseksi julistetussa työssä ja jolla on ansionmenetys lakkoon osallistumisen takia.

Lakkoavustusta maksetaan jokaiselta lakkopäivältä, kuitenkin vain siltä ajalta, jolta työnantaja on pidättänyt palkan. Lakkoavustusta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

Lakkoavustuksesta 16 euroa on verotonta ja loppuosasta vähennetään verohallinnon päätöksen mukainen vero. Vero tilitetään suoraan liitosta verottajalle.

Huom. Lopullisessa verotuksessa kaikki veronalainen ansiotulo lasketaan yhteen ja lopullinen veroprosentti määräytyy vuoden aikana kertyvien tulojen mukaan. Verokorttia ei tarvitse toimittaa.

Lakkoavustuksen määrä, hakuaika ja maksatus

Lakko pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa 31.1.2024

Jyty maksaa lakkoon pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa 31.1.2024 osallistuville lakkoavustusta 100 euroa lakkopäivältä. Lakkoavustuksen hakuaika on 1.-14.2.2024 ja maksatus on viimeistään 19.2.2024.

Lakkoavustusta haetaan lakkoavustus.fi-palvelussa

Ammattiliitto Jytyn lakkoavustusta haetaan sähköisesti osoitteessa jyty.lakkoavustus.fi/hakemus

Tunnistaudu järjestelmään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tarkista, että kaikki tietosi ovat ajan tasalla ja oikein kirjoitettu. Lakkoavustus.fi-palvelu toimii parhaiten Firefox-selaimen ja Chrome-selaimen uusimmilla versioilla.

Mikäli järjestelmässä ei näy lakon tietoja, tarkista, että jäsenrekisterin tietoihisi on merkittynä oikea työnantaja. Jos näin ei ole, ota yhteyttä ja ilmoita työantajatietosi jäsenrekisteriin sähköpostitse: jasenrekisteri@jytyliitto.fi.

Tarkista myös, että jäsenmaksusi on maksettu. Jos jäsenmaksusi ei ole kunnossa, otathan yhteyttä sähköpostitse jäsenmaksutiimiin osoitteeseen: jasenmaksut@jytyliitto.fi.

Lakkoavustushakemuksen täyttäminen

Lakkoavustushakemukseen täytetään seuraavat tiedot:

  1. Nimi, henkilötunnus
  2. Puhelin, sähköpostiosoite
  3. Kotipaikkakunta
  4. Tilinumero (IBAN -muodossa, esimerkki: FI1234567812345678. Jos pankkitili on väärässä muodossa, hakemus EI tallennu!)
  5. Työpaikan nimi
  6. Työpaikan osoite
  7. Lakkopäivät (valitse ne päivät, jolloin olet ollut lakossa)
  8. Hyväksy ehdot
  9. Tallenna hakemus

HUOM! Lakkoavustus haetaan ammattiliitolta, ei työttömyyskassasta. Jos tarkoituksesi on hakea lakkoavustusta, älä täytä ansiopäivärahahakemusta.