Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus – sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvollisuutta

Ammattiliitto Jyty ja muut kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat käyneet kunta-alan sopimusneuvotteluja KT Kuntatyönantajien kanssa koko alkuvuoden ajan. Sopimukseen ei ole päästy, vaikka kunta-alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa jo 1.3.2022 alkaen. Neuvottelujen vauhdittamiseksi ja sopimukseen pääsemiseksi Jyty on julistanut lakkovaroituksia neljässä aallossa jo kymmeneen eri kaupunkiin.

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus ja sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvoitetta. Työntekijän osallistuessa ammattiliiton järjestämään työtaisteluun, työnantaja ei saa kohdistaa häneen minkäänlaisia painostustoimia, syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia. Esimerkiksi kyselyt ammattiliiton jäsenyydestä ovat laissa kiellettyjä yrityksiä murtaa lakko. Liitto on aina vastuussa lakkopäätöksestä, ei yksittäinen jäsen.

Jyty määrittelee, mitä työnantajia ja työtehtäviä lakko koskee. Työnantaja ei voi määritellä, ketkä saavat ryhtyä lakkoon ja ketkä eivät. Työtaistelun ulkopuolelle on kuitenkin rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lakkovaroituksessa ilmoitetaan työt, joita lakko koskee sekä lakon rajaukset.

Jyty turvaa jäsentensä talouden maksamalla lakossa mukana oleville jäsenille lakkoavustusta. Lakon käynnistyttyä lakkoavustuksen hakuohjeista tiedotetaan sähköpostitse lakossa oleville. Lakkoavustuksen hakuohjeista tullaan tiedottamaan myös liiton nettisivuilla. Lakkoavustuksen määrä on 160 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Lakkoavustusta voi hakea lakon päätyttyä. Lakkoavustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi viimeistään seitsemän päivää ennen lakon alkamista.

Suomessa työtaistelutoimista tulee jättää ilmoitus vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle vähintään kaksi viikkoa ennen työtaistelun alkamista. Valtakunnansovittelija voi esittää työtaistelun lykättäväksi 14 vuorokaudella, jos työtaistelu kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimiin ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

Lue lisää:
Sopimusneuvottelut 2021–2022

Asiasanat: