Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus – sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvollisuutta

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus ja sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvoitetta. Työntekijän osallistuessa ammattiliiton järjestämään työtaisteluun, työnantaja ei saa kohdistaa häneen minkäänlaisia painostustoimia, syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia. Esimerkiksi kyselyt ammattiliiton jäsenyydestä ovat laissa kiellettyjä yrityksiä murtaa lakko. Liitto on aina vastuussa lakkopäätöksestä, ei yksittäinen jäsen.

Jyty määrittelee, mitä työnantajia ja työtehtäviä lakko koskee. Työnantaja ei voi määritellä, ketkä saavat ryhtyä lakkoon ja ketkä eivät. Työtaistelun ulkopuolelle on kuitenkin rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lakkovaroituksessa ilmoitetaan työt, joita lakko koskee sekä lakon rajaukset.

Jyty turvaa jäsentensä talouden maksamalla lakossa mukana oleville jäsenille lakkoavustusta. Lakkoavustuksen hakuohjeista tiedotetaan sähköpostitse lakossa oleville. Lakkoavustuksen hakuohjeista tiedotetaan myös liiton nettisivuilla. Lakkoavustusta voi hakea lakon päätyttyä. Lakkoavustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi ennen lakon alkua.

Suomessa työtaistelutoimista tulee jättää ilmoitus vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle vähintään kaksi viikkoa ennen työtaistelun alkamista. Valtakunnansovittelija voi esittää työtaistelun lykättäväksi 14 vuorokaudella, jos työtaistelu kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimiin ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

Lue lisää:
Sopimusneuvottelut

Asiasanat: