Sovittelu jatkui sosiaalipalvelualalla – seuraavat lakot alkavat keskiviikkona 31.5.

Neuvottelut sosiaalipalvelualalla jatkuivat valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla perjantaina 26.5. Seuraavan kerran osapuolet tapaavat toisensa maanantaina 29.5. klo 13.45 sovittelijan toimistolla. Jytyn neuvottelijana toimii työmarkkina-asiantuntija Päivi Salin.

Ammattiliitto Jyty on vaatinut yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin. Yksityinen sosiaalipalveluala kärsii pahasta työvoimapulasta, jonka suurin syy on työn vaativuuden ja palkkauksen välinen epäsuhta.

Seuraavat lakot päiväkodeissa ja lastensuojelun toimipisteissä

Jyty on antanut lakkovaroitukset erikseen mainittuihin päiväkoteihin 31.5.–2.6. ja lastensuojelun toimipisteisiin 31.5.–3.6. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Jyty maksaa lakkoon osallistuville jäsenille lakkoavustusta. Lue tarkemmat lakkoohjeet ja lakkojen rajaukset alla näkyvistä linkeistä.

Kaikki Jytyn ilmoittamat työtaistelutoimet sosiaalipalvelualalla

Lue lisää ohjeista:

Lisätietoja jäsenille:

  1. Luottamusmiehet (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot (omalla alueellasi)

Seuraa neuvotteluja:

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: