Jyty: Lakkovaroitukset yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Ammattiliitto Jyty on antanut kaksi lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa. Ensimmäisen lakon piiriin kuuluvat päiväkodit ja toisen lakon piiriin hoivakodit. Jyty on neuvotteluissa vaatinut sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin.

Lakkovaroituksilla Jyty haluaa vauhdittaa jumiutuneita sosiaalipalvelualan neuvotteluja, jotta ratkaisuun palkankorotuksista päästään mahdollisimman pian. Lakkovaroituksien lisäksi sosiaalipalvelualalla on jo voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Ensimmäinen lakko päiväkodeissa 23.–24.5.2023

Päiväkotien lakon piiriin kuuluvat kaikki liitteessä mainituissa varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kaksi vuorokautta kestävä lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 23.5.2023 klo 00.01 ja keskiviikon 24.5.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Toinen lakko hoivakodeissa 23.–27.5.2023

Hoivakotien lakon piiriin kuuluvat kaikki liitteessä mainituissa ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Viisi vuorokautta kestävä lakko alkaa tiistaina 23.5.2023 klo 00.01 ja päättyy lauantaina 27.5.2023 klo 23.59.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lakkoavustusta maksetaan lakonalaisille jäsenille

Ammattiliitto Jyty maksaa liiton toimeenpanemaan lakkoon osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta, jonka määrän päättää Jytyn liittohallitus. Lakkoavustuksen määrästä ja hakuohjeista tiedotetaan myöhemmin lähempänä lakon ajankohtaa. Lakkoavustuksen hakuohjeet lisätään myöhemmin myös Jytyn nettisivuille.

Lue lisää lakko-ohjeista:

Lisätietoja medialle:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Lisätietoja jäsenille:

  1. Luottamusmiehet (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot (omalla alueellasi)

Seuraa neuvotteluja:

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: