Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

Ammattiliitto Jyty jatkaa yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa kahdella viikolla eteenpäin 30.5.2023 klo 13.00 saakka. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla Jyty haluaa vauhdittaa sosiaalipalvelualan sopimusneuvotteluja, jotta ratkaisuun palkankorotuksista päästäisiin mahdollisimman pian. Sopimusneuvottelut siirtyivät 8.5. alkaen valtakunnansovittelijalle, mutta sovintoon ei ole tästä huolimatta päästy. Ammattiliitto Jyty on vaatinut työvoimapulasta kärsivälle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin.

Kaksi viikkoa sitten 2.5. alkaneen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon lisäksi Jyty on antanut lakkovaroitukset yksityisiin päiväkoteihin 23.–24.5. ja hoivakoteihin 23.–27.5. Sosiaalipalvelualalla alkoi 1.5. sopimukseton tila, jolloin työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Vanhan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen niin pitkään kuin uudesta on sovittu.

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Lue lisää: Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Lisätietoja medialle:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Lisätietoja jäsenille:

  1. Luottamusmiehet (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot (omalla alueellasi)

Seuraa neuvotteluja:

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: