Övertids- och skiftbytesförbudet för den privata socialservicebranschen fortsätter

Fackförbundet Jyty fortsätter övertids- och skiftbytesförbudet för den privata socialservicebranschen med två veckor framöver, till och med 30.5.2023 kl. 13.00. Övertids- och skiftbytesförbudet berör alla Jyty-medlemmar som arbetar under kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Genom övertids- och skiftbytesförbudet vill Jyty sätta fart på avtalsförhandlingarna i socialservicebranschen, så att man så snart som möjligt kan få en lösning för löneförhöjningarna. Avtalsförhandlingarna överfördes från och med 8.5 till riksförlikningsmannen, men trots detta har inte förlikning uppnåtts. Fackförbundet Jyty har krävt löneförhöjningar på åtminstone samma nivå som i välfärdsområdena och kommunerna för den privata socialservicebranschen som lider arbetskraftsbrist.

Utöver övertids- och skiftbytesförbudet som utlystes för två veckor sedan 2.5 har Jyty gett strejkvarningar till privata daghem 23–24.5. och till vårdhem 23–27.5. I socialservicebranschen inleddes ett avtalslöst tillstånd 1.5, då stridsåtgärder är möjliga. Bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tillämpas dock fortfarande ända tills man avtalat om nytt.

Vem berörs av övertids- och skiftbytesförbudet?

Övertids- och skiftbytesförbudet berör alla arbetande Jyty-medlemmar som hör till kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Utanför övertids- och skiftbytesförbudet har avgränsats uppgifter, som skulle orsaka fara för människors liv eller hälsa om de blev ogjorda. Till övertids- och skiftbytesförbudet hör inte heller sådana arbeten säkrar allmän säkerhet eller egendom, och som inte kan flyttas till en senare tidpunkt.

Vad innebär övertids- och skiftbytesförbudet?

Under övertids- och skiftbytesförbudet avstår Jytys medlemmar från att utföra övertid och byta arbetspass. Under förbudet avtalar arbetstagarna inte med arbetsgivaren om att utföra övertidsarbete eller byta arbetspass. De som arbetar med flexibel arbetstid utför högst avtalad daglig arbetstid, ingen flextid ackumuleras alltså. I övrigt sköter medlemmarna sitt arbete som normalt. Man kommer till arbetsplatsen och avlägsnar sig därifrån punktligt i enlighet med arbetspasset som finns noterat i arbetspasslistan.

Läs mer på finska: Vanliga frågor om övertids- och skiftbytesförbudet

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: