Jyty antoi uusia lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle – palkkauksen epäkohdat korjattava

Ammattiliitto Jyty on antanut kaksi uutta lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle aikaisempien kahden lisäksi. Uusien lakkovaroitusten piiriin kuuluvat erikseen mainitut yksityiset päiväkodit ja lastensuojelun toimipisteet Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Työtaistelutoimilla lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksessa Jyty haluaa vauhdittaa jumiutuneita sopimusneuvotteluja, jotta ratkaisuun palkankorotuksista päästään mahdollisimman pian. Ammattiliitto Jyty on vaatinut työvoimapulasta kärsivälle yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin.

– Lastensuojelu kärsii kroonisesta työntekijäpulasta, jonka suurin syy on työn vaativuuden ja palkkauksen välinen epäsuhta. Vaativasta lastensuojelutyöstä maksetaan liian pientä palkkaa, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima korostaa.

– Lisäksi henkilöstömäärä niin varhaiskasvatuksessa kuin lastensuojelussa on alimitoitettua ja työntekijöiden vaihtuvuus suurta. Nyt on viimeinen hetki korjata epäkohdat, Jytyn puheenjohtaja varoittaa.

Lakkovaroitus päiväkoteihin 31.5.–2.6.2023

Päiväkotien lakon piiriin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kuuluvat kaikki liitteessä mainituissa toimipisteissä tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kolme vuorokautta kestävä lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00.01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lakkovaroitus lastensuojelun toimipisteisiin 31.5.–3.6.2023

Lastensuojelun toimipisteiden lakon piiriin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kuuluvat kaikki liitteessä mainituissa toimipisteissä tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Neljä vuorokautta kestävä lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00.01 ja lauantain 3.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lakkoavustusta maksetaan lakonalaisille jäsenille

Ammattiliitto Jyty maksaa liiton toimeenpanemaan lakkoon osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta, jonka määrän päättää Jytyn liittohallitus. Lakkoavustuksen määrästä ja hakuohjeista tiedotetaan myöhemmin lähempänä lakon ajankohtaa. Lakkoavustuksen hakuohjeet lisätään myöhemmin myös Jytyn nettisivuille.

Aiemmat lakkovaroitukset ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Jyty on antanut yksityiselle sosiaalipalvelualalle jo aiemmin kaksi lakkovaroitusta, jotka koskevat päiväkoteja 23.–24.5.2023 ja hoivakoteja 23.–27.5.2023. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Lue lisää lakko-ohjeista:

Lisätietoja medialle:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Lisätietoja jäsenille:

  1. Luottamusmiehet (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot (omalla alueellasi)

Seuraa neuvotteluja:

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: