Jyty gav nya strejkvarningar för den privata socialservicebranschen – avlöningsoegentligheterna bör korrigeras

Fackförbundet Jyty har utöver de två tidigare strejkvarningarna gett två nya för den privata socialservicebranschen. Skilt nämnda privata daghem och verksamhetsställen för barnskyddet i Nyland och Egentliga Finland omfattas av de nya strejkvarningarna.

Genom stridsåtgärderna i barnskyddet och småbarnspedagogiken vill Jyty sätta fart på de avstannade avtalsförhandlingarna, så att man så snart som möjligt får en lösning om löneförhöjningarna. Fackförbundet Jyty har krävt löneförhöjningar på åtminstone samma nivå som i välfärdsområdena och kommunerna för den privata socialservicebranschen som lider av arbetskraftsbrist.

– Barnskyddet lider av en kronisk arbetstagarbrist, vars största orsak är ett snedvridet förhållande mellan arbetets svårighetsgrad och avlöningen. För det krävande barnskyddsarbetet betalas en alldeles för liten lön, betonar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

– Dessutom är personalantalet i såväl småbarnspedagogiken som barnskyddet underdimensionerat och omsättningen av arbetstagare stor. Nu är det sista stunden att korrigera missförhållandena, varnar Jytys ordförande.

Strejkvarning för daghemmen 31.5–2.6.2023

Till daghemsstrejken i Nyland och Egentliga Finland hör allt arbete som utförs på verksamhetsställena som nämns i bilagan, och där man följer den privata socialservicebranschens kollektivavtal. Strejken som pågår i tre dagar omfattar arbetsskift, som börjar onsdagen 31.5.2023 kl. 00.01 och slutar fredagen 2.6.2023 kl. 23.59. Arbetsnedläggelsen pågår till slutet av det avslutande arbetsskiftet.

Utanför arbetsnedläggelsen avgränsas uppgifter som beror på kundens hälsotillstånd och kräver arbetstagarens pågående och omedelbara närvaro, och vars utförande är nödvändigt för att förhindra fara för kundens liv.

Strejkvarning för verksamhetsställen för barnskyddet 31.5–3.6.2023

Till strejken för verksamhetsställena för barnskyddet i Nyland och Egentliga Finland hör allt arbete som utförs på verksamhetsställena som nämns i bilagan, och där man följer den privata socialservicebranschens kollektivavtal. Strejken som pågår i fyra dagar omfattar arbetsskift, som börjar onsdagen 31.5.2023 kl. 00.01 och slutar lördagen 3.6.2023 kl. 23.59. Arbetsnedläggelsen pågår till slutet av det avslutande arbetsskiftet.

Utanför arbetsnedläggelsen avgränsas uppgifter som beror på kundens hälsotillstånd och kräver arbetstagarens pågående och omedelbara närvaro, och vars utförande är nödvändigt för att förhindra fara för kundens liv.

Strejkunderstöd betalas till de medlemmar som omfattas av strejken

Fackförbundet Jyty betalar strejkunderstöd till sina medlemmar som deltar i en strejk som förbundet verkställer. Jytys förbundsstyrelsen bestämmer beloppet för det. Om beloppet och ansökningsanvisningarna för strejkunderstödet meddelas närmare tidpunkten för strejken. Ansökningsanvisningarna för strejkunderstödet läggs också till på Jytys webbsidor senare.

Tidigare strejkvarningar och övertids- och skiftbytesförbud

Jyty har tidigare gett den privata socialservicebranschen två strejkvarningar, som gäller för daghem 23–24.5.2023 och vårdhem 23–27.5.2023. I den privata socialservicebranschen är ett övertids- och skiftbytesförbud i kraft.

Läs mer om strejkanvisningarna:

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: