Jyty antoi viidennen lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Ammattiliitto Jyty antoi yksityiselle sosiaalipalvelualalle uuden lakkovaroituksen, joka on kaikkiaan jo viides. Nyt ilmoitetun lakon piiriin kuuluvat erikseen mainitut ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteet Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Jyty vaatii työvoimapulasta kärsivälle yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin.

– Yksityinen sosiaalipalveluala kärsii pahasta työvoimapulasta, jonka suurin syy on työn vaativuuden ja palkkauksen välinen epäsuhta. Ongelmat koskevat etenkin varhaiskasvatusta, lastensuojelua ja vanhusten hoivatyötä. Nyt on viimeinen hetki korjata palkkauksen epäkohdat, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima korostaa.

Lakkovaroitus hoivakoteihin 1.–3.6.2023

Lakon piiriin kuuluvat liitteessä mainittujen ympärivuorokautisen palveluasumisen toimipisteissä tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kolme vuorokautta kestävä lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat torstain 1.6.2023 klo 00.01 ja lauantain 3.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaus koskee kaikkia lakon aikana alkavia työvuoroja.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lakkoavustusta maksetaan lakonalaisille jäsenille

Ammattiliitto Jyty maksaa liiton toimeenpanemaan lakkoon osallistuville jäsenilleen lakkoavustusta, jonka määrän päättää Jytyn liittohallitus. Lakkoavustuksen määrästä ja hakuohjeista tiedotetaan myöhemmin lähempänä lakon ajankohtaa. Lakkoavustuksen hakuohjeet lisätään myöhemmin myös Jytyn nettisivuille.

Kaikki Jytyn työtaistelutoimet yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Lue lisää ohjeista:

Lisätietoja medialle:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Lisätietoja jäsenille:

  1. Luottamusmiehet (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot (omalla alueellasi)

Seuraa neuvotteluja:

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: