Jyty gav den femte strejkvarningen för den privata socialservicebranschen

Fackförbundet Jyty gav en ny strejkvarning för den privata socialservicesektorn, totalt den femte i ordningen. Till strejken som utlysts nu hör skilt nämnda serviceboendeställen med verksamhet dygnet runt i Nyland och Egentliga Finland.

Jyty kräver löneförhöjningar på åtminstone samma nivå som i välfärdsområdena och kommunerna för den privata socialservicebranschen som lider av arbetskraftsbrist.

– Den privata socialservicebranschen lider av en allvarlig arbetskraftsbrist, vars största orsak är ett snedvridet förhållande mellan arbetets svårighetsgrad och avlöningen. Problemen gäller främst småbarnspedagogiken, barnskyddet och åldringarnas vårdarbete. Nu är sista stunden att korrigera missförhållandena, betonar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Strejkvarning för vårdhemmen 1–3.6.2023

Till strejken hör arbete som utförs på de i bilagan nämnda verksamhetsställena för serviceboende med verksamhet dygnet runt, där man följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Strejken som pågår i tre dagar omfattar arbetsskift, som börjar torsdagen 1.6.2023 kl. 00.01 och slutar lördagen 3.6.2023 kl. 23.59. Arbetsnedläggelsen gäller alla arbetsskift som börjar under strejken.

Utanför arbetsnedläggelsen avgränsas uppgifter som beror på kundens hälsotillstånd och kräver arbetstagarens pågående och omedelbara närvaro, och vars utförande är nödvändigt för att förhindra fara för kundens liv.

Strejkunderstöd betalas till de medlemmar som omfattas av strejken

Fackförbundet Jyty betalar strejkunderstöd till sina medlemmar som deltar i en strejk som förbundet verkställer. Jytys förbundsstyrelsen bestämmer beloppet för det. Om beloppet och ansökningsanvisningarna för strejkunderstödet meddelas närmare tidpunkten för strejken. Ansökningsanvisningarna för strejkunderstödet läggs också till på Jytys webbsidor senare.

Alla Jytys stridsåtgärder i den privata socialservicebranschen

Läs mer om strejkanvisningarna:

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: