Kunta-alan sopimusneuvottelut keskeytyivät – katso Jytyn pj:n Jonna Voiman videokatsaus neuvottelutilanteesta

Kunta-alan pääneuvotteluryhmän maanantai-illan kokous jäi tunnin mittaiseksi, kun kävi nopeasti ilmeiseksi, ettei ratkaisun avaimia tulla illan aikana löytämään. Työnantajapuolta edustava KT päätti keskeyttää neuvottelut todeten, ettei jatkolle ole edellytyksiä.

Asialistalla illan kokouksessa oli pääsopimuksen uudistamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi keskusteltiin yleisesti järjestöjen esittämistä palkkaohjelmista. Varsinaisia sopimuskorotuksia ei käyty läpi.

Neuvotteluiden keskeytymisen myötä kunta-alalla ei saavutettu neuvottelutulosta sopimuskauden puitteissa, vaan siirrymme sopimuksettomaan tilaan tiistaina 1.3.2022.

Sopimuksettomassa tilassa virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan normaalisti, mutta työrauhavelvoitetta ei enää ole. Tämä avaa mahdollisuuden vauhdittaa neuvotteluja tarvittaessa myös työtaistelutoimenpiteillä. Jytyn tavoitteena on löytää ratkaisu neuvotteluteitse, mutta haluamme myös pitää kiinni meille tärkeistä sopimustavoitteista.

Osapuolet ottavat nyt mietintätauon, mutta neuvottelupöytään kyllä palattaneen. Uutta neuvotteluaikaa ei kuitenkaan ole toistaiseksi sovittu.

Kunta-alalla neuvotellaan useista eri virka- ja työehtosopimuksista. Näitä ovat mm. KVTES, SOTE-sopimus ja TS. Neuvotteluiden keskeytyminen pääneuvotteluryhmässä tarkoittaa neuvotteluprosessin keskeytystä myös kaikille alatyöryhmille.

Katso Jytyn puheenjohtajan Jonna Voiman videokatsaus neuvottelutilanteesta:

Lue lisää kunta-alan sopimusneuvotteluista:

Lue lisää Jytyn sopimusneuvotteluista:

Seuraa sopimusneuvotteluja sosiaalisessa mediassa: #reilutkorotukset

Asiasanat: