Yleissopimusta koskeva neuvottelutulos

​Yleissopimus on kaksivuotinen. Sopimuskausi alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.1.2024.  Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen.

Palkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %:n suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,4 % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % yrityskohtaisena eränä.  Yrityskohtaisen erän käyttö- ja jakoperusteista neuvotellaan luottamusmiesten kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1.4.2022 mennessä. Mikäli yrityserän kohdentamisesta ei päästäisi paikallisesti sopimukseen, jaetaan erästä 0,1 % yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville toimihenkilöille ja työnantaja päättää 0,4 %:n kohdentamisesta.

Liitot neuvottelevat 15.12.2022 mennessä vuoden 2023 palkantarkistuksista. Mikäli vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 15.12.2022 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.1.2023.

Tekstimuutokset ovat vähäisiä.  Asetetut työryhmät ovat viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymistä koskeva työryhmä ja työehtosopimuksen selkiyttämistä koskeva työryhmä. Lisäksi ennen 1.8.2022 on sovittavana työryhmässä perhevapaauudistuksen tuomat muutokset työehtosopimukseen.

Tarkemmat tiedot neuvottelutuloksesta: Yleissopimus

Lisätiedot Jytyssä:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: