Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu – lakot alkavat keskiviikkona 31.5.

Ammattiliitto Jyty jatkaa yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa kahdella viikolla eteenpäin 14.6.2023 klo 15.00 saakka. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä.

Ammattiliitto Jyty on vaatinut yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin. Yksityinen sosiaalipalveluala kärsii pahasta työvoimapulasta, jonka suurin syy on työn vaativuuden ja palkkauksen välinen epäsuhta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Seuraavat lakot päiväkodeissa ja lastensuojelun toimipisteissä

Jyty on antanut lakkovaroitukset erikseen mainittuihin päiväkoteihin 31.5.–2.6. ja lastensuojelun toimipisteisiin 31.5.–3.6. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Jyty maksaa lakkoon osallistuville jäsenille lakkoavustusta. Lue tarkemmat lakko-ohjeet ja lakkojen rajaukset alla näkyvistä linkeistä.

Kaikki Jytyn ilmoittamat työtaistelutoimet sosiaalipalvelualalla

Lue lisää ohjeista:

Lisätietoja jäsenille:

  1. Luottamusmiehet (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot (omalla alueellasi)

Seuraa neuvotteluja:

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: