Tutkimus: Pohjois-Savon hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulussa ja organisoinnissa puutteita

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemusta kunnissa ja hyvinvointialueilla. Aluekohtaisen vertailun perusteella Pohjois-Savon hyvinvointialuehenkilöstö on keskimääräistä tyytymättömämpi sote-uudistuksen tiedonkulkuun, työn organisointiin ja ICT-järjestelmiin.

Yli puolet (55 %) tutkimukseen vastanneista Pohjois-Savon hyvinvointialueen työntekijöistä kokee, ettei ole saanut uudistuksesta riittävästi tietoa omaan työhön liittyen. Lisäksi yli puolet (57 %) arvioi, ettei ole päässyt vaikuttamaan työnsä organisointiin. Parannettavaa on myös ICT-järjestelmissä, joihin on tyytymättömiä 57 % vastaajista.

– Saamamme jäsenpalautteen mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut ongelmia erityisesti omaan työhön liittyvässä tiedonsaannissa. Myöskään esihenkilöt eivät ole aina tienneet muutoksesta riittävästi, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Lisäksi henkilöstön työssä on monia työuupumukselle altistavia tekijöitä. Työn organisoinnin keskeinen ongelma on jatkuva kiire ja suuri työmäärä.

– Työmäärään ja tehtäviin nähden sote-henkilöstöä koetaan olevan liian vähän, kiteyttää tilanteen Pohjois-Savon hyvinvointialueen pääluottamusmies Päivi Väänänen.

Tutkimuksen avovastausten perusteella oma työyhteisö ja työn sisältö motivoivat henkilöstöä. Ihmisten auttaminen ja hyvät työkaverit merkitsevät paljon, ja työn yhteiskunnallinen arvo nähdään tärkeänä.

Ammattiliitto Jyty on huolissaan myös rahoituksesta. Valtion on varmistettava, että hyvinvointialueilla on riittävät määrärahat yhdenvertaisten ja laadukkaiden sote-palvelujen tuottamiseen. Myös hyvinvointialueiden palkkaharmonisointi on toteuttava mahdollisimman pian.

– Äskettäin saatu sopimus kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista korjaa osittain alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä, mutta selvää on, että hyvinvointialueiden on kiirehdittävä palkkaharmonisointia. Tutkimuksemme mukaan niillä alueilla, joissa harmonisointi on tehty, palkkaan ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä, Voima toteaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Pohjois-Savon alueelta vastaajia oli 299.

Tutkimusraportti:

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Pohjois-Savon hyvinvointialueen pääluottamusmies Päivi Väänänen, puh. 0400 169 804,
paivi.vaananen2@pshyvinvointialue.fi

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: