Neuvonta-alan TES-ratkaisu hyväksytty

Neuvonta-alan runkosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien sopijajärjestöjen hallinnoissa. Jytyn liittovaltuusto hyväksyi sopimusratkaisun tiistaina 28.2. Uusi neuvonta-alan runkosopimus on voimassa 28.2.2023.–31.1.2025.

Ratkaisu pitää sisällään ns. yleisen linjan mukaiset palkankorotukset, laajan perhevapaaratkaisun ja muutaman tekstimuutoksen. Viisipäiväisestä vuosilomalaskennasta perustetaan työryhmä. Tässä tiedotteessa on kerrottu uuden sopimusratkaisun tuomista palkankorotuksista ja muista muutoksista pääkohdittain.

Palkankorotukset 2023

Palkankorotukset sovitaan luottamusmiehen kanssa paikallisesti. Mikäli paikallisesta palkkaratkaisusta ei päästä sopimukseen 30.4.2023 mennessä, maksetaan toukokuussa 400 EUR kertakorvaus ja kesäkuussa 3,5 % yleiskorotus. Puolet kertakorvauksesta voidaan paikallisesti sopia luottamusmiehen kanssa maksettavaksi syyskuussa. Taulukkopalkkoja ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 3,5 %.

Palkankorotukset 2024

Palkankorotukset sovitaan luottamusmiehen kanssa paikallisesti. Mikäli paikallisesta palkkaratkaisusta ei päästä sopimukseen 29.2.2024 mennessä, maksetaan huhtikuussa 2,0 % yleiskorotus ja 0,5 % paikallinen erä. Paikallisen erän käytöstä päättää tällöin työnantaja. Taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 % ja henkilöstön edustajien korvauksia 2,5 %.

Laaja perhevapaaratkaisu

Sopimuksen voimaantultua palkalliset perhevapaapäivät määräytyvät seuraavasti:

  • 40 päivän palkallinen raskausraha.
  • 32 päivän palkallinen vanhempainraha molemmille vanhemmille. Vanhempainraha koskee myös adoptiovanhempia.

Muut tekstimuutokset

Muutos hallinto- ja toimistotyötä tekevien työaikamääräyksiin

Mikäli kausivaihteluista tai vastaavista toiminnallisista syistä on perusteltua, voidaan säännöllinen työaika määritellä keskimääräisesti. Viikkotyöaika tasoittuu tämän sopimuksen mukaisen viikkotyöajan keskimäärään enintään kuuden 12 kuukauden ajanjaksona. Tällöin ei säännöllinen työaika saa, paitsi neuvontatyössä, ylittää 11 tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa.

Muutos työrauhavelvoitteeseen ja seuraamuksiin sopimusrikkomuksista

Ennen poliittiseen tai myötätuntotyötaisteluun ryhtymistä siitä ilmoitetaan valtakunnansovittelijalle sekä asianomaiselle työnantaja- tai työntekijäliitolle mahdollisuuksien mukaan vähintään neljä päivää aikaisemmin. Ilmoituksessa on mainittava aiotun työtaistelun syyt, alkamishetki ja laajuus.

Sopimuskauden työryhmä

Sopimusosapuolet asettavat työryhmän selvittämään viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymistä neuvonta-alalla. Loman määrää ei ole tarkoitus lisätä. Työryhmän muodostavat liittojen neuvottelijat. Työryhmän määräaika on 28.2.2024.

Tarkemmat tiedot työehtosopimusmuutoksista löytyvät neuvottelutuloksesta.

Lue lisää neuvonta-alan runkosopimuksesta.

Lisätiedot: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: