Jytyn tutkimus: Etelä-Pohjanmaan kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemus keskimääräistä parempi

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemuksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Tutkimuksen perusteella kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöitä kuormittavat erityisesti kasvava työmäärä ja henkilöstövaje. Etelä-Pohjanmaalla vaikutusmahdollisuudet omaan työhön nähdään keskimääräistä parempina.

– Tutkimuksemme mukaan kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät kokevat muutokset usein ylhäältä alaspäin saneltuina, eikä heidän mielipiteitään kuunnella muutosprosesseissa riittävästi. Etelä-Pohjanmaan tulokset vahvistavat havaintoamme, että kun vaikutusmahdollisuuksiin ollaan tyytyväisiä, kokonaistyytyväisyys kasvaa, Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Jytyn tutkimuksessa kartoitettiin myös vuoden alussa tapahtuneen hyvinvointialueuudistuksen alkuvaiheen onnistumista. Arviot vaihtelevat merkittävästi hyvinvointialueiden välillä, ja Etelä-Pohjanmaalla kritiikkiä saa erityisesti hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulku. Vastausten perusteella tilanne koetaan sekavaksi ja henkilöstöllä on epäselvyyttä siitä, miten asiat etenevät ja missä päätökset tehdään.

– Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella valitettavan monella työntekijällä on edelleen se tilanne, ettei tietoa lähimmästä esihenkilöstä ole. Paikkoja ja roolituksia on täytetty erittäin viime tipassa. Haastava tilanne näkyy tiedonkulun ja tuen puutteina, Maarianvaara toteaa.

Seinäjoelle Maarianvaara antaa kiitosta, sillä kaupungilla tiedettiin hyvissä ajoin, ketkä työntekijät siirtyvät kaupungin palveluksesta hyvinvointialueelle. Osassa hyvinvointialueita päätöksiä siirroista saatiin odottaa kalkkiviivoille asti, mikä loi epävarmuutta ja tyytymättömyyttä.

– Vaikka varsinainen muutosprosessi on Etelä-Pohjanmaallakin lähtenyt verrattain viime tipassa liikkeelle, on työntekijöiden asemaan liittyvissä kysymyksissä toimittu varsin hyvin, Maarianvaara kiittää.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Etelä-Pohjanmaan alueelta vastaajia oli 176.

Lisätietoja Jytyssä:

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi
Työmarkkinatutkija Jonna Borgström, puh. 040 669 4499, jonna.borgstrom@jytyliitto.fi

Tutkimusraportti:

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Asiasanat: