Jäsentiedote: Ammattiliitto Jyty jätti yksityistä opetusalaa koskevan lakkovaroituksen 15 helsinkiläiseen yksityiskouluun

​Ammattiliitto Jyty jätti yhdessä OAJ:n ja JHL:n kanssa yksityisen opetusalan työehtosopimusta koskevan lakkovaroituksen 15 helsinkiläiseen yksityiskouluun. Lakkoon ryhdytään sopimuksen aikaansaamiseksi. Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 3.5.2022 klo 00:01 ja tiistain 10.5.2022 klo 23:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun. Lakossa ovat työtehtävät seuraavilla työnantajilla (suluissa kouluaste):

HUOM! Lakkoa on siirretty työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) päätöksellä kaksi viikkoa eteenpäin pidettäväksi 3.–10.5.2022. Lue lisää!

 • Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Apollon yhteiskoulun peruskoulu ja lukio)
 • Englantilaisen koulun säätiö sr (Englantilainen koulu – The English School of Helsinki, peruskoulu ja lukio)
 • Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö (Helsingin yhteislyseon peruskoulu ja lukio)
 • Helsingin uusi yhteiskoulu osakeyhtiö (Helsingin uusi yhteiskoulu, peruskoulu ja lukio)
 • Herttoniemen Yhteiskoulu ja Reaalilukio Oy (Herttoniemen yhteiskoulu ja Herttoniemen yhteiskoulun lukio)
 • International School of Helsinki (peruskoulu ja lukio)
 • Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen Oy (Helsingin saksalainen koulu, peruskoulu ja lukio)
 • Kulosaaren Yhteiskoulu Oy (Kulosaaren yhteiskoulu, peruskoulu ja lukio)
 • Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Lauttasaaren yhteiskoulu ja Lauttasaaren yhteiskoulun lukio)
 • Munkkiniemen koulutussäätiö sr. (Munkkiniemen yhteiskoulu, peruskoulu ja lukio)
 • Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Oulunkylän yhteiskoulun peruskoulu ja Oulunkylän yhteiskoulun lukio)
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy (Pohjois-Haagan yhteiskoulun peruskoulu ja Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio)
 • Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö (Helsingin suomalainen yhteiskoulu – peruskoulu ja lukio)
 • Töölön yhteiskoulu osakeyhtiö (Töölön yhteiskoulun peruskoulu ja lukio)
 • Viipurin Reaalikoulu Oy (Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio)

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Näiden lisäksi 14. huhtikuuta annettiin lakkovaroitus uudesta lakosta 3.-9.5.2002, joka koskee edellä mainittujen koulujen lisäksi seuraavia työnantajia (suluissa kouluaste):

•    Kalevan lukion kannatusyhdistys ry (Kalevan lukio)
•    Tampereen yhteiskoulun säätiö (Tampereen yhteiskoulun lukio)

Lakon ulkopuolelle rajataan IB-lukioiden loppukokeiden toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät.

Lue lisää: Usein kysyttyä lakosta

Lakkoavustus 160 euroa jokaiselta lakkopäivältä

Ammattiliitto Jyty turvaa jäsentensä talouden maksamalla lakossa mukana oleville jäsenille lakkoavustusta. Lakkoavustuksen hakuohjeista tiedotetaan sähköpostitse lakossa oleville. Lakkoavustuksesta tiedotetaan myös liiton nettisivuilla. Lakkoavustuksen määrä on 160 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Lakkoavustusta voi hakea lakon päätyttyä. Lakkoavustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi viimeistään seitsemän päivää ennen lakon alkamista.

Lue lisää: Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus ja sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvoitetta. Työntekijän osallistuessa ammattiliiton järjestämään työtaisteluun, työnantaja ei saa kohdistaa häneen minkäänlaisia painostustoimia, syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia. Esimerkiksi kyselyt ammattiliiton jäsenyydestä ovat laissa kiellettyjä yrityksiä murtaa lakko. Liitto on aina vastuussa lakkopäätöksestä, ei yksittäinen jäsen.

Lue lisää: Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta

Lakkoon osallistuminen ja ammattiliiton jäsenyys ovat työntekijän henkilökohtaisia asioita, joita työnantaja ei saa suoraan tai välillisesti selvittää etukäteen. Kyselyihin ei tarvitse vastata, eikä työntekijällä ole velvollisuutta ilmoittaa, aikooko hän osallistua lakkoon. Vastaamatta jättämisestä ei saa seurata mitään kielteisiä, syrjiviä tai muutoin epäedullisia seuraamuksia. Mikäli työnantajasi painostaa sinua kertomaan, aiotko osallistua lakkoon tai kuuluutko ammattiliittoon, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja aluetoimistoon.

Lue lisää: Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta

Mitä tulee tehdä ensimmäiseksi lakon uhatessa?

1) Tarkista ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi Jytyn sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta.

2) Tarkista ja tarvittaessa korjaa työpaikka-, työsuhde- ja sopimusalatietosi Jässärissä. Oikeat ja ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee. Myöskään lakkoavustusta ei voi hakea, mikäli työpaikkatietosi ovat väärin liiton jäsenrekisterissä.

Jyty tavoittelee matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa

Ammattiliitto Jyty tavoittelee reiluja palkankorotuksia sekä monivuotista, matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa. Jytylle on tärkeää, että kaikkien ammattialojen työntekijät saavat palkankorotukset yleiskorotuksina. Matalimpiin palkkoihin halutaan suurempia korotuksia myös ns. sekalinjaisella ratkaisulla, jolloin korotukset maksetaan alemmissa palkoissa euromääräisenä tiettyyn rajaan asti ja vasta ylemmissä palkoissa prosentuaalisena. Lisäksi Jyty hakee neuvotteluissa selkeitä korjauksia mm. työaikoihin ja etätyön mahdollisuuksiin. Myös henkilöstön edustajien asemaa on parannettava. Perhevapaauudistus vaikuttaa myös työehtosopimuksen määräyksiin.

Neuvontaa Jytyn jäsenille:

 1. Luottamusmiehet työpaikoilla (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
 2. Alueelliset toimipisteet
 3. Työsuhdeneuvonta

HUOM! Lakkoneuvontaa antavat Jytyn luottamusmiehet ja kaikki alueelliset toimipisteet

Seuraa sopimusneuvotteluja:

Asiasanat: