Ammattiliitto Jyty: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Jyty julistaa yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa tiistaina 2.5.2023 kello 13 ja päättyy tiistaina 16.5.2023 kello 13.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä. Sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut katkesivat perjantaina 28.4., ja ala siirtyi sopimuksettomaan tilaan 1.5. alkaen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla Jyty haluaa vauhdittaa jumiutuneita sosiaalipalvelualan neuvotteluja, jotta ratkaisuun palkankorotuksista päästäisiin mahdollisimman pian. Sosiaalipalveluala siirtyi 1. toukokuuta alkaen sopimuksettomaan tilaan, jolloin työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Vanhan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan kuitenkin edelleen niin pitkään kuin uudesta on sovittu.

– Ammattiliitto Jyty vaatii sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin. Työvoimapulasta kärsivä sosiaalipalveluala tarvitsee reiluja palkankorotuksia, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima korostaa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat sosiaalialan palveluyksiköt, kuten lasten päiväkodit, vanhusten ja vammaisten palvelutalot, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto. Työehtosopimus on yleissitova, jolloin myös työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä. Sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää. Ammattiliitto Jyty neuvottelee sopimuksesta työnantajia edustavan Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Lue lisää: Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Lisätietoja medialle:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Lisätietoja jäsenille:

  1. Luottamusmiehet (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot (omalla alueellasi)

Seuraa neuvotteluja: Ammattiliitto Jytyn sopimusneuvottelut

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: