Fackförbundet Jyty: Övertids- och skiftbytesförbud för den privata socialservicebranschen

Jyty utlyser för den privata socialservicebranschen ett övertids- och skiftbytesförbud som börjar tisdagen 2.5.2023 klockan 13 och slutar tisdagen 16.5.2023 klockan 13. Övertids- och skiftbytesförbudet berör alla Jyty-medlemmar som arbetar inom kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Avtalsförhandlingarna för socialservicebranschen avbröts på fredagen 28.4 och branschen övergick i ett avtalslöst tillstånd från och med 1.5.

Genom övertids- och skiftbytesförbudet vill Jyty sätta fart på förhandlingarna i socialservicebranschen, vilka gått i baklås, så att man så snart som möjligt uppnår en lösning om löneförhöjningarna. Socialservicebranschen övergick från och med 1 maj i ett avtalslöst tillstånd, då stridsåtgärder är möjliga. Bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tillämpas dock fortfarande ända tills man avtalat om ett nytt.

– Fackförbundet Jyty kräver för socialservicebranschen löneförhöjningar som ligger på minst samma nivå som i välfärdsområdena och kommunerna. Socialservicebranschen, som lider av arbetskraftsbrist, behöver ordentliga löneförhöjningar, betonar Jytys ordförande Jonna Voima.

Till kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen hör socialbranschens serviceenheter, såsom barnens daghem, åldringarnas och handikappades servicehus, mödra- och skyddshem, hemtjänster och missbrukarvård. Kollektivavtalet är allmänbindande, varvid också en arbetsgivare som inte hör till arbetsgivarförbundet är skyldig att följa det. I socialservicebranschen arbetar ungefär 70 000 arbetstagare. Fackförbundet Jyty förhandlar om ett avtal med Välmåendebranschen HALI rf, som representerar arbetsgivarna.

Vem berörs av övertids- och skiftbytesförbudet?

Övertids- och skiftbytesförbudet berör alla arbetande Jyty-medlemmar som hör till kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Utanför övertids- och skiftbytesförbudet har avgränsats uppgifter, som skulle orsaka fara för människors liv eller hälsa om de blev ogjorda. Till övertids- och skiftbytesförbudet hör inte heller sådana arbeten säkrar allmän säkerhet eller egendom, och som inte kan flyttas till en senare tidpunkt.

Vad innebär övertids- och skiftbytesförbudet?

Under övertids- och skiftbytesförbudet avstår Jytys medlemmar från att utföra övertid och byta arbetspass. Under förbudet avtalar arbetstagarna inte med arbetsgivaren om att utföra övertidsarbete eller byta arbetspass. De som arbetar med flexibel arbetstid utför högst avtalad daglig arbetstid, ingen flextid ackumuleras alltså. I övrigt sköter medlemmarna sitt arbete som normalt. Man kommer till arbetsplatsen och avlägsnar sig därifrån punktligt i enlighet med arbetspasset som finns noterat i arbetspasslistan.

Läs mer på finska: Vanliga frågor om övertids- och skiftbytesförbudet

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna: Fackförbundet Jytys avtalsförhandlingar

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: