Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus irtisanottiin

​Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, johon Ammattiliitto Jyty kuuluu, on irtisanonut Yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 7.2.2022. Nykyinen sopimus on voimassa 30.4. asti. Tässä työehtosopimuksessa työnantajaosapuolena on Hyvinvointiala HALI ry. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkavat allekirjoittajajärjestöjen kesken 15.2., jolloin osapuolet esittelevät tavoitteensa.  

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.
Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry -neuvottelujärjestöä (Jyty, Pardia, STHL). Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI, joka on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen.

Lisätietoja:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies
paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: