Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2024. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.3.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä.

Voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi palkkataulukoihin tehdään alarajakorotukset samana ajankohtana. Näistä korotetuista tasoista muodostuu uudet vähimmäistasot. Edellä mainitun vähimmäistasokorotuksen kustannusvaikutus koko sopimuksen piirissä on 0,8 %.

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2022 lukien 3,5 %, ellei vähimmäistaulukoiden nosto johda korkeampaan korvaukseen. (Vähimmäistaulukoita korotetaan 5 % ja 100 edustetun työntekijän tasosta alkaen 7 %).

Toiselle sopimusvuodelle 1.6.2023 alkaen korvauksia korotetaan 2. sopimusvuoden palkankorotusten yhteenlasketulla kustannusvaikutuksella.

Perhevapaauudistuksen myötä 1.8.2022 ei-synnyttäneelle tulee 32 palkallista vanhempainvapaapäivää. Synnyttäneen vanhemman osalta palkallisuus säilyy entisen pituisena. Hälytyskorvaukset nousivat 30 %:lla.

Uutena asiana työehtosopimukseen tulee työsuojeluvaltuutettuja koskeva sopimus.  Sopimus täydentää työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annettua lakia. Tämä sopimus sisältää mm. työsuojeluvaltuutetun ajankäytön minimimäärät sekä korvaukset riippuen edustettavien lukumäärästä. Sopimus sisältää täsmennyksiä työsuojelutoimintaan ja työsuojeluvaltuutetun asemaan.

Neuvottelutulos sisältää näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi runsaasti tekstimuutoksia, jotka ovat parannuksia sekä täsmennyksiä entiseen verrattuna.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: