Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukset hyväksytty

Ammattiliitto Jyty, JHL ja työnantajia edustava Sivistysala ry saavuttivat tiistaina 21.5. neuvottelutulokset yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehdoista. Neuvottelutulokset on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa.

Sopimukset ovat kaksivuotisia ja tämän vuoden palkkoja korotetaan kesäkuussa 2,9 %. Ensi vuoden palkankorotukset perustuvat verrokkialojen eli tiettyjen vientialojen palkankorotuksiin.

Neuvottelutulokset eivät koske opetushenkilöstöä, jonka työehdoista sopimusneuvotteluja jatkaa OAJ.

Alla on yhteenveto uusista hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä koskevista työehtosopimusmääräyksistä.

Sopimuskausi:

 • 23.5.2024–31.3.2026.

Palkankorotukset 2024:

 • 1.6.2024 yleiskorotus 2,5 %
 • 1.6.2024 paikallinen erä 0,4 %
  • Paikallinen erä voidaan maksaa takautuvasti syyskuuhun mennessä.
 • Luottamusmieskorvausta ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 2,9 %.

Palkankorotukset 2025:

 • Palkankorotus perustuu ns. verrokkialojen keskiarvokorotuksiin, joita ovat:
  • Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus,
  • Kemianalan toimihenkilöitä koskevat työehtosopimus ja
  • Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus.
 • Maksuajankohta 1.5.2025
 • Yleiskorotuksen osuus on 70 % ja paikallisen erän osuus 30 %

Keskeisimmät tekstimuutokset:

 • Lomarahan vapaaksi vaihtaminen voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Sopimusmääräys on voimassa 31.3.2027 asti.
 • Kuukausipalkkaiselle työntekijälle palkan lisät maksetaan sairausajan palkassa, jos niitä olisi kertynyt työvuoroluettelon mukaan.
 • Tilapäisen hoitovapaan määräyksiä tarkennettiin.

Suositukset:

 • Vuosiloman kertymistä oppilaitoksen keskeytysaikoina koskeva suositus
 • Valvonta-ateriaa koskeva suositus

Työryhmät:

• Tilastotyöryhmä
• Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkausjärjestelmän kehittäminen
• Työpäiväjakajatyöryhmä

Lue lisää neuvottelutuloksista:

Lisätiedot Jytyssä:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiantuntija
Jimi Paavola, työmarkkinajuristi

Asiasanat: