Sopimukseton tila jatkuu Yleissopimuksessa ja Partiotyönantajien sopimuksessa

Jyty neuvottelee Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa Yleissopimuksesta ja Partiotyönantajia koskevista
työehtosopimuksista, joissa on ajauduttu sopimuksettomaan tilaan 31.1.2020.

Neuvotteluja on käyty useasti ja Jyty on pyrkinyt etenemään sopimuksen aikaansaamiseksi. Yrityksistä huolimatta työntekijäpuolen ja työnantajaliitto Paltan näkemykset ovat etäällä toisistaan. Neuvottelutulosten saaminen pitkittynee edelleen.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: