SEURETES:n neuvottelutulos hyväksytty

SEURETES:n 29.11.2022 saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty sopijapuolten hallinnoissa. Sopimuskausi on 1.12.2022–30.4.2025.

SEURETES:n liitteen A tuntipalkkoja korotetaan 1.12.2022 lukien 3,5 %. Lisäksi 1.12.2022 työssä olevan työntekijän tuntipalkkaa korotetaan vastaavasti. Toinen yleiskorotus maksetaan 1.6.2023 lukien, ja silloin korotetaan liitteen A tuntipalkkoja 1,9 %. Lisäksi 1.6.2023 työssä olevan työntekijän tuntipalkkaa korotetaan vastaavasti.

Yleiskorotusten lisäksi on sovittu kehittämiseristä ja paikallisista järjestelyeristä. 1.6.2023 alkaen on käytössä 0,7 % suuruinen keskitetysti jaettava kehittämiserä, josta neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä. Kohdentamistavoitteena ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi 1.6.2023 alkaen on käytössä 0,5 % suuruinen paikallinen järjestelyerä, josta neuvotellaan 31.3.2023 mennessä. Kohdentamistavoitteena ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet.

1.2.2024 alkaen on käytössä 0,4 % suuruinen keskitetysti jaettava kehittämiserä, jonka ensisijaisia kohdentamistavoitteita ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet. Kehittämiserän jakoperusteesta ja sen toteuttamisperiaatteista neuvotellaan liittotasolla 1.9.2023 mennessä.

Osapuolet neuvottelevat kolmannen vuoden palkantarkistuksista 15.3.2024 mennessä. Mikäli palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Lisätietoja: Rosa Marttila, työmarkkinalakimies

Asiasanat: