Neuvottelut terveyspalvelualan palkankorotuksista jatkuvat

Terveyspalvelualan neuvottelut koskevat ns. verrokkialakirjauksen vaikutusta palkankorotustasoon vuonna 2023. Neuvotteluissa määräytyvät sekä yleiskorotuksen että paikallisen erän suuruudet.

Viime vuoden sopimusratkaisussa sovittiin, että vuoden 2023 palkankorotukset sidotaan tiettyjen vientialojen palkankorotustasoon. Verrokkialoina toimivat Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus.

Ammattiliitto Jyty neuvottelee terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä muiden Terveyspalvelualan Unionin liittojen kanssa. Työnantajapuolta neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Jytyn neuvottelijana terveyspalvelualalla toimii työmarkkina-asiantuntija Päivi Salin.

Asiasanat: