Neuvonta-alan uusi työehtosopimus ja koronatilanteen tuomat väliaikaiset muutokset lomautuksiin

Uusi neuvonta-alan runkosopimus tulee voimaan torstaina 26.3. ja sopimus on voimassa 31.1.2022 asti. Tässä tiedotteessa on kerrottu uuden sopimusratkaisun tuomista palkankorotuksista, muutoksista työaikoihin ja muista muutoksista alan työehtosopimukseen pääkohdittain.

Palkankorotukset

Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Paikallisesti sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä tai esim. neuvotteluita ei käydä ollenkaan, toteutetaan korotukset alla olevan mukaisesti:

Vuosi 2020

Paikalliset neuvottelut tulee käydä 30.4. mennessä. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.5. alkaen 1,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,3 %:n työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämällä tavalla.

Vuosi 2021

Paikalliset neuvottelut tulee käydä 31.3. mennessä. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.4. alkaen 1,3 %:n yleiskorotuksella ja 0,7 %:n työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämällä tavalla.

Taulukkopalkkoja korotetaan em. yleiskorotuksilla ja henkilöstön edustajien korvauksia 1.5.2020 lukien 3,3 %.

Työaika

Ns. kiky-tunnit poistuvat 1.4.2020 lukien eli alalla palataan vanhoihin viikkotyöaikoihin. Neuvontatyössä säännöllinen viikkotyöaika on jatkossa 38 tuntia 15 minuuttia ja hallinto- ja toimistotyössä 37 tuntia 30 minuuttia.

Työehtosopimukseen on myös tehty erilaisia työaikajoustoja joita ovat mm. työnantajan mahdollisuus teettää palkallista lisätyötä enintään 8 tuntia vuodessa, sekä määrätä osallistumaan palkalliseen koulutukseen enintään 12 tuntia vuodessa. Sekä lisätyötä että koulutusta voidaan teettää myös lauantaisin tietyin rajoituksin.

Osapuolet ovat myös sopineet kesäharjoitteluohjelmasta: Tutustu työlämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2020 ja 2021 (pdf)

Tarkemmat tiedot neuvottelutuloksesta: Neuvottelutulos neuvonta-alan runkosopimuksesta 2020-2022 (pdf)​

Väliaikaiset muutokset lomautuksiin

Koronatilanteen vuoksi työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat hallituksen kanssa työlainsäädäntöön tehtävistä määräaikaisista muutoksista koskien työsopimus- ja yhteistoimintalakia. Neuvonta-alalla on kyseiset muutokset sovittu otettavaksi käyttöön nopeutetulla aikataululla. Seuraavat muutokset tulevat voimaan 26.3. erillisellä lisäpöytäkirjalla:

  • Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika on lomautustilanteissa 5 päivää, ellei paikallisesti toisin sovita.
  • Lomautusilmoitusaika on 5 päivää.
  • Irtisanomistilanteissa takaisinottovelvollisuus on 9 kuukautta.

Lisäpöytäkirja on voimassa niin kauan kuin ko. lainsäädäntö on voimassa, kuitenkin enintään 31.7.2020 asti. Määräyksiä ei voida soveltaa jo alkaneisiin yt-neuvotteluihin. On tärkeää huomata, että lyhennetyt neuvottelu- ja ilmoitusajat eivät koske osa-aikaistamista tai irtisanomistilanteita.

Katso tarkemmin: ​​Lisäpöytäkirja koronaviruksesta aiheutuvista määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksiin (pdf)

Lisätiedot: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: