Mielipidekirjoitus: Välinehuoltajat ja laitoshuoltajat estävät koronan leviämisen huolehtimalla potilasturvallisuudesta

Koronavuoden aikana on keskusteltu paljon terveydenhuollon ammattilaisten työstä ja jaksamisesta, jolloin huomio on keskittynyt pääasiassa vain hoitoalaan. Julkis- ja yksityisalojen ammattiliitto Jyty haluaa muistuttaa, että koronan nujertamiseksi tarvitaan monia muitakin terveydenhuollon ammattilaisia ja kokonaisuuden kannalta jokaisen työ on tärkeää.

Haluamme nostaa esiin erityisesti välinehuoltajat ja laitoshuoltajat, joiden keskeisenä työtehtävänä on vastata potilasturvallisuudesta, jotta mm. koronatartunnoilta vältytään eikä korona pääse leviämään.

Välinehuoltajat huolehtivat sairaanhoidossa käytettävien instrumenttien pesusta, desinfioinnista, toimintakunnon tarkistuksesta ja steriilien välinepakkausten valmistamisesta. Välinehuoltajia työskentelee esimerkiksi sairaaloiden ja terveyskeskusten välinehuoltokeskuksissa, leikkaussaleissa, laboratorioissa ja lääkäriasemilla sekä hammashuollossa.  Laitoshuoltajan työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä kuuluu puolestaan puhtaanapito, ruokahuolto ja avustus- ja palvelutehtävät.

Välinehuoltaja huoltaa mm. kalliita instrumentaatioita, kuten esimerkiksi kalliin henkilöauton verran maksavia taipuisia tähystimiä ja robottivälineistöä. Olisi täysin kestämätön tilanne, että esimerkiksi leikkaussali olisi toimenpiteen jälkeen jätetty siivoamatta tai leikkauksessa käytettyjä instrumentteja ei olisi puhdistettu asianmukaisesti seuraavaa leikkausta varten. Nämä työt ovat fyysisesti raskaita, tarkkuutta vaativia ja työtä tehdään potilasturvallisuus edellä.

Välinehuoltajien ja laitoshuoltajien työtä tulee arvostaa ja vaativan työn tulee näkyä palkkauksessa nykyistä selvästi paremmin. Kuntatyönantajien tilasto lokakuulta 2019 kertoo, että välinehuoltajia on kuntapuolella töissä 1270 työntekijää, joista naisia on 92 %. Tehtäväkohtainen palkka on 1994 € ja kokonaispalkka on 2326 €. Laitoshuoltajien määrä kunta-alalla on 5987, joista naisia on 95 %. Tehtäväkohtainen palkka on 1915 € ja kokonaispalkka 2285 €. Koulutuksena on perus- ja ammattitutkinto, jonka lisäksi täytyy kouluttaa itseään työn ohella, koska työ muuttuu koko ajan.

Anne Kröger
välinehuoltaja, Servica Oy
Jytyn sosiaali- ja terveysalan ammattialatyöryhmän jäsen

Heli Merta
alueasiamies
Julkis- ja yksityisalojen ammattiliitto Jyty ry

Asiasanat: