Metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen neuvottelutulos hyväksytty

Ammattiliitto Jyty hyväksyi Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen 21.3.2023. Neuvottelutulos on nyt hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa. Työehtosopimus on kaksivuotinen. Sopimuskausi alkaa 1.3.2023 ja päättyy 31.3.2025. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen.

Toukokuussa toimihenkilölle maksetaan kertaluontoinen korvaus, joka on 463 euroa. Työnantaja maksaa kertakorvauksen normaalina palkanmaksupäivänä. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukoita korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %:n suuruisella korotuksella.

Vuonna 2024 henkilökohtaisia palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan 2,0 % suuruisella kaikille toimihenkilöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Lisäksi 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 0,5 %.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.7.2023 alkaen 6,0 %:lla. Lisäksi perhevapaauudistukseen liittyen ei-synnyttäneelle vanhemmalle tuli 32 arkipäivää palkalliseksi. Palkalliset perhevapaapäivät määräytyvät seuraavasti:
• 40 päivän palkallinen raskausraha.
• 32 päivän palkallinen vanhempainraha molemmille vanhemmille. Vanhempainraha koskee myös alle 7- vuotiaan lapsen adoptiovanhempia.

Sairasajan palkallisuuteen tuli uusi porras koskien alle kahden vuoden työsuhdetta, jossa palkallisuus on jatkossa 30 kalenteripäivää. Selviytymislauseke sisältyy työehtosopimukseen. Lisäksi todettiin, että metsäkeskuksen palvelualueiden määrä vaikuttaa työsuojeluvaltuutettujen määrään. Vuosilomalaskenta on muutettu 5 -päiväiseksi ja siihen liittyvät siirtymäsäännökset poistetaan teksteistä ja numerointi uusitaan.

Työryhmissä ovat palkkajärjestelmän päivittäminen ja koko työehtosopimuksen tekstien selkeyttäminen.

Lue lisää: Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: