Kirkon virka- ja työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty

kättelyikoni sammalenvihreällä pohjalla

Neuvottelutulos kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa. Jytyn liittovaltuusto hyväksyi uuden kaksivuotisen sopimusratkaisun jo tiistaina 28.2. Tässä tiedotteessa kerrotaan olennaiset asiat uudesta sopimuksesta ja sen palkankorotuksista.

Kaksivuotinen sopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Palkantarkistukset vuonna 2023

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaan määriteltyä viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän täyden työajan mukaista peruspalkkaa tarkistetaan 5,0 prosentin yleiskorotuksella 1.4.2023 lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä tai suorituslisiä ei tarkisteta 1.4.2023.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 4,5 prosentin yleiskorotuksella 1.4.2023 lukien.

Tuntipalkkajärjestelmän palkkahinnoittelun mukaan määriteltyä työntekijän tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 4,5 prosentin yleiskorotuksella 1.4.2023 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Työntekijän tuntipalkkahinnoittelun mukaista kokemuslisää ja henkilökohtaista lisää tarkistetaan vastaavasti, samoin työolosuhdelisiä ja urakkahinnoitteluja.

Liitteessä 1 määriteltyjä palkkoja on tarkistettu vastaavasti. Muuta peruspalkkaa, lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan 4,5 prosentin yleiskorotuksella 1.4.2023 lukien. Samoin lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan 4,5 prosentin yleiskorotuksella 1.4.2023 lukien.

Tarkistetut palkat maksetaan mahdollisuuksien mukaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta lukien, jollei ajankohdasta ole sovittu paikallisesti toisin. Yleistyöaikajärjestelmän perusteella maksettavat työaikakorvaukset tulevat voimaan 1.4.2023 jälkeen alkavan työaikajakson alusta lukien.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaan määriteltyä viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän täyden työajan mukaista peruspalkkaa tarkistetaan vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä tai suorituslisiä ei tarkisteta vuonna 2024.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien.

Tuntipalkkajärjestelmän palkkahinnoittelun mukaan määriteltyä työntekijän tehtäväkohtaista perustuntipalkkaa tarkistetaan vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Työntekijän tuntipalkkahinnoittelun mukaista kokemuslisää ja henkilökohtaista lisää tarkistetaan vastaavasti, samoin työolosuhdelisiä ja urakkahinnoitteluja.

Muuta peruspalkkaa, lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei tarkistu edellisten kohtien perusteella, tarkistetaan vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien. Samoin lisää, lisäpalkkiota ja palkanlisää, joka ei määräydy suhteessa peruspalkkaan ja jota ei ole erikseen sovittu tarkistettavan, tarkistetaan vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien.

Tarkistetut palkat maksetaan mahdollisuuksien mukaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta lukien, jollei ajankohdasta ole sovittu paikallisesti toisin. Yleistyöaikajärjestelmän perusteella maksettavat työaikakorvaukset tulevat voimaan 1.2.2024 jälkeen alkavan työaikajakson alusta lukien.

Olennaiset tekstimuutokset

Lapsen toisella, ei-synnyttäneellä vanhemmalla on jatkossa oikeus saada varsinainen palkkansa ajanjaksolta, johon sisältyvät vanhempainvapaan 32 (aiemmin 16) ensimmäistä arkipäivää. Ko. määräystä noudatetaan, kun lapsen syntymäaika on 1.3.2023 tai myöhemmin.

Varsinaiseen palkkaan luetaan jatkossa kuuluvaksi myös luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus.

Yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluvaan kokemuslisäjärjestelmään lisättiin uusi taso: kokemuslisää maksetaan jatkossa, kun viranhaltijalla/työntekijällä on sopimuksessa tarkemmin määriteltyä palvelusaikaa kolme (uusi), viisi, kymmenen ja viisitoista vuotta.

Sopimuskauden aikainen työskentely

Pääryhmä jatkaa vuoden 2023 aikana vuonna 2022 sovittua työtään mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Työn osana tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä ottaen huomioon palvelussuhteen ehdot laajasti. Mahdolliset jälkeenjääneisyyksien vaikutukset palkkaukseen neuvotellaan 30.11.2023 mennessä ja toteutetaan vuoden 2024 sopimustarkistusten yhteydessä.

Sopimuskauden aikana selvitetään myös seuraavia asioita: lastenohjaajien matkakorvausten (kilometrikorvaukset) määräytymisperusteet, etätyötä koskevan ohjeistuksen päivittäminen sekä mobiilitavoitettavuuskorvauksen määräytymistä koskevien periaatteiden täsmentäminen. Jos selvitykset antavat aihetta, jatkuvan neuvottelun periaatteella neuvotellaan mahdollisista vaikutuksista seurakunnille annettavaan ohjeistukseen tai sopimusmääräyksiin.

Lisätiedot Jytyssä:

Viivi Vidgren, työmarkkinajuristi, viivi.vidgren@jytyliitto.fi

Asiasanat: