Jäsentiedote: Ammattiliitto Jyty jätti Oulua ja Turkua koskevan kunta-alan lakkovaroituksen

​Lakkovaroituksella Jyty haluaa vauhdittaa kunta-alan virka- ja työehtosopimusten neuvotteluja. Jytyn julistama kaksipäiväinen lakko Oulussa ja Turussa alkaa keskiviikkona 6.4.2022 klo 00.01 ja koskee kaikkia tämän jälkeen alkavia työvuoroja. Lakko päättyy torstaina 7.4.2022 klo 23.59. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. Lakossa ovat mukana kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (Jyty ja JHL) yhdessä. Jytyn julistama lakko koskee kaikkien kunta-alan sopimusten (KVTES, SOTE, OVTES, TTES, LS, TS) sekä myös kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavan AVAINTES-sopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä seuraavilla työnantajilla:

Oulu

• Oulun kaupunki
• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat Oulun yliopistollisen sairaalan alueella
• Monetra Oulu Oy, Oulun toimipiste
• Oulun tuotantokeittiö Oy
• Oulun keskuspesula Oy

Turku

• Turun kaupunki
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat TYKS Kantasairaalan alueella (A-, U-, T- ja Majakkasairaala)
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat TYKS Turunmaan sairaalan alueella
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat TYKS Orto Kirurgisen sairaalan alueella
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat Kupittaan sairaalan alueella
• Sarastia rekry Oy, Turun alueen työpaikoissa työskentelevät
• Sarastia Oy, Turun toimipiste
• Lounais-Suomen Jätehuolto OY
• Turun kaupunkiliikenne OY
• Kuntien Tiera, Turun toimipiste

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan myös palo – ja pelastustoimen tehtävät (tarkemmista rajauksista sovitaan paikallisesti), kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät, lääkehuollon tehtävät (tarkemmista rajauksista sovitaan paikallisesti), perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot, perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot, perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot, erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta, kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit, työllistetyt ja työkeskukset.

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimi, jolla Jyty pyrkii sopimustavoitteiden ja neuvottelutuloksen saavuttamiseen. Lakonalaisten Jytyn jäsenten on osallistuttava lakkoon.

Lue lisää: Usein kysyttyä lakosta

Jytyn tulevat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ja lakkovaroitukset

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kunta-alalle 21.3.–27.3.2022 
Lakkovaroitus Jyväskylään ja Rovaniemelle 23.3.–24.3.2022
Lakkovaroitus Tampereelle ja Kuopioon 29.–30.3.2022
Lakkovaroitus Ouluun ja Turkuun 6.–7.4.2022

Jyty tavoittelee matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa

Ammattiliitto Jyty tavoittelee reiluja palkankorotuksia sekä monivuotista, matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa. Jytylle on tärkeää, että kaikkien ammattialojen työntekijät saavat palkankorotukset yleiskorotuksina. Matalimpiin palkkoihin halutaan suurempia korotuksia myös ns. sekalinjaisella ratkaisulla, jolloin korotukset maksetaan alemmissa palkoissa euromääräisenä tiettyyn rajaan asti ja vasta ylemmissä palkoissa prosentuaalisena.

Lisäksi Jyty hakee neuvotteluissa selkeitä korjauksia mm. työaikoihin ja etätyön mahdollisuuksiin. Myös henkilöstön edustajien asemaa on parannettava nyt, kun kuntasektori on muutosten kourissa ja uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Perhevapaauudistus vaikuttaa myös työehtosopimuksen määräyksiin.

Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan
unioni JAU (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Lakkoavustuksen hakeminen

Lakon alkaessa lakkoavustuksen hakuohjeista tiedotetaan sähköpostitse lakossa oleville. Lakkoavustuksen hakuohjeista tullaan tiedottamaan myös liiton nettisivuilla. Lakkoavustuksen määrä on 160 euroa jokaiselta
lakkopäivältä. Lakkoavustus maksetaan lakon päätyttyä. Lakkoavustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi viimeistään seitsemän päivää ennen lakon alkamista.

Mitä tulee tehdä ensimmäiseksi lakon uhatessa?

1) Tarkista ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi Jytyn sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta.

2) Tarkista ja tarvittaessa korjaa työpaikka-, työsuhde- ja sopimusalatietosi Jässärissä. Oikeat ja ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee. Myöskään  lakkoavustusta ei voi hakea, mikäli työpaikkatietosi ovat väärin liiton jäsenrekisterissä.

Lisätietoja jäsenille:

  1. Jytyn luottamusmiehet työpaikoilla (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Jytyn alueelliset toimipisteet
  3. Jytyn edunvalvontaosasto: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, puh. 020 789 3700 (ma-to klo 9–11, pe klo 10–12).

Seuraa sopimusneuvotteluja:

Asiasanat: