Jäsentiedote: Ammattiliitto Jyty julistaa uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle

Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle uuden viikon kestävän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa maanantaina 21.3.2022 klo 00.01 ja päättyy sunnuntaina 27.3.2022 klo 23.59. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät seuraavilla sopimusaloilla:

•    Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
•    Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
•    Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
•    Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan sopimusneuvotteluiden etenemistä ja neuvottelutuloksen saavuttamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ovat ilmoittaneet yhdessä kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös ”harmaan ylityön” tekeminen on kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Lue lisää: Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Jytyn tulevat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ja lakkovaroitukset

•    Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kunta-alalle 21.3.–27.3.2022
•    Lakkovaroitus Rovaniemelle ja Jyväskylään 23.3.–24.3.2022
•    Lakkovaroitus Tampereelle ja Kuopioon 29.–30.3.2022

Lue lisää jäsentiedotteista: Sopimusneuvottelut 2021–2022

Jyty tavoittelee matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa

Ammattiliitto Jyty tavoittelee reiluja palkankorotuksia sekä monivuotista, matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa. Jytylle on tärkeää, että kaikkien ammattialojen työntekijät saavat palkankorotukset yleiskorotuksina. Matalimpiin palkkoihin halutaan suurempia korotuksia myös ns. sekalinjaisella ratkaisulla, jolloin korotukset maksetaan alemmissa palkoissa euromääräisenä tiettyyn rajaan asti ja vasta ylemmissä palkoissa prosentuaalisena.

Lisäksi Jyty hakee neuvotteluissa selkeitä korjauksia mm. työaikoihin ja etätyön mahdollisuuksiin. Myös henkilöstön edustajien asemaa on parannettava nyt, kun kuntasektori on muutosten kourissa ja uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Perhevapaauudistus vaikuttaa myös työehtosopimuksen määräyksiin.

Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Ohjeet toisen liiton työtaisteluun

Ammattiliitto Jytyn jäsenet eivät tee toisen ammattiliiton työtaistelun piiriin kuuluvien jäsenten töitä. Jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä. Jytyn jäsenet eivät paikkaa muiden töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia. Tästä periaatteesta on sovittu yhteisesti ammattiyhdistysliikkeen kesken.

Lisätietoja jäsenille:

  1. Jytyn luottamusmiehet työpaikoilla (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Jytyn alueelliset toimipisteet
  3. Jytyn edunvalvontaosasto: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, puh. 020 789 3700 (ma-to klo 9–11, pe klo 10–12).

Seuraa sopimusneuvotteluja:

Asiasanat: