Jäsentiedote: Ammattiliitto Jyty jätti Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan kunta-alan lakkovaroituksen

​Lakkovaroituksella Jyty haluaa vauhdittaa kunta-alan sopimusneuvotteluja. Jytyn julistama kaksipäiväinen lakko Jyväskylässä ja Rovaniemellä alkaa keskiviikkona 23.3.2022 klo 00.01 ja koskee kaikkia tämän jälkeen alkavia työvuoroja. Lakko päättyy torstaina 24.3.2022 klo 23.59. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun. Työtaistelussa ovat mukana kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (Jyty ja JHL) yhdessä. Jytyn julistama lakko koskee kaikkien kunta-alan sopimusten ja yksityisen AVAINTES-sopimuksen piirissä työskenteleviä Jytyn jäseniä seuraavilla työnantajilla:

Jyväskylä

• Jyväskylän kaupunki
• Monetra (Jyväskylä)
• Keski-Suomen keskussairaala NOVA

Rovaniemi

• Rovaniemen kaupunki
• Lapin keskussairaala, Rovaniemi
• Rovaniemen keskuspesula
• Sarastian Rovaniemen toimisto

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan palo- ja pelastustoimen tehtävät, kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät, lääkehuollon tehtävät, perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot, perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot, perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot, erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta ja kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit.

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimi, jolla Jyty pyrkii sopimustavoitteiden ja neuvottelutuloksen saavuttamiseen. Lakonalaisten Jytyn jäsenten on osallistuttava lakkoon.

Lue lisää: Usein kysyttyä lakosta

Jyty tavoittelee matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa

Ammattiliitto Jyty tavoittelee reiluja palkankorotuksia sekä monivuotista, matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa. Jytylle on tärkeää, että kaikkien ammattialojen työntekijät saavat palkankorotukset yleiskorotuksina. Matalimpiin palkkoihin halutaan suurempia korotuksia myös ns. sekalinjaisella ratkaisulla, jolloin korotukset maksetaan alemmissa palkoissa euromääräisenä tiettyyn rajaan asti ja vasta ylemmissä palkoissa prosentuaalisena.

Lisäksi Jyty hakee neuvotteluissa selkeitä korjauksia mm. työaikoihin ja etätyön mahdollisuuksiin. Myös henkilöstön edustajien asemaa on parannettava nyt, kun kuntasektori on muutosten kourissa ja uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Perhevapaauudistus vaikuttaa myös työehtosopimuksen määräyksiin.

Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE. Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Lakkoavustuksen hakeminen

Lakon alkaessa lakkoavustuksen hakuohjeista tiedotetaan sähköpostitse lakossa oleville. Lakkoavustuksen hakuohjeista tullaan tiedottamaan myös liiton nettisivuilla. Lakkoavustuksen määrä on 160 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Lakkoavustus maksetaan lakon päätyttyä. Lakkoavustusta saa, jos on liittynyt Jytyn jäseneksi viimeistään seitsemän päivää ennen lakon alkamista.

Mitä tulee tehdä ensimmäiseksi lakon uhatessa?

1) Tarkista ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi Jytyn sähköisessä asiointipalvelussa Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta.

2) Tarkista ja tarvittaessa korjaa työpaikka-, työsuhde- ja sopimusalatietosi Jässärissä. Oikeat ja ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee. Myöskään lakkoavustusta ei voi hakea, mikäli työpaikkatietosi ovat väärin liiton jäsenrekisterissä.

Lisätietoja jäsenille:

  1. Jytyn luottamusmiehet työpaikoilla (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Jytyn alueelliset toimipisteet
  3. Jytyn edunvalvontaosasto: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, puh. 020 789 3700 (ma-to klo 9–11, pe klo 10–12).

Seuraa sopimusneuvotteluja:

Asiasanat: