Energiateollisuuden toimihenkilöiden uusi työehtosopimus

Ammattiliitto Pro, Suomen Konepäällystöliitto ja Energiateollisuus ry saavuttivat neuvottelutuloksen uudesta Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta 14.2.2023. Ratkaisu on hyväksytty allekirjoittajajärjestöjen hallinnoissa.

Ammattiliitto Jyty liittyy yhdessä KTN:n ja JHL:n kanssa työehtosopimukseen erillisellä liityntäpöytäkirjalle.

Sopimuskausi ja palkkaratkaisu

Sopimuskausi alkaa 1.3.2023 ja päättyy 28.2.2025. Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024 palkankorotuksista. Jos paikallista sopimusta palkankorotuksista ei synny, korotetaan palkkoja vientialoilla muodostuneen korotustason ja palkkarakenteen mukaisesti vuosina 2023 ja 2024.

Vuosi 2023

Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan 477 euroa kertaerä. Lisäksi 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 3,5 % yleiskorotuksella, ellei paikallisesti ole toisin sovittu.

Vuosi 2024

Ellei paikallisesti toisin sovita, korotetaan toimihenkilöiden kuukausipalkkoja 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %:n yleiskorotuksella. Samana ajankohtana korotetaan palkkoja myös 0,5 % yrityskohtaisella erällä, joka jaetaan työnantajan päättämällä tavalla.

Lisätiedot Jytyssä:
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Arto Vallivaara, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: