Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

​Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen osapuolet tapasivat ensimmäistä kertaa perjantaina 8. huhtikuuta iltapäivällä. Ensimmäisellä neuvottelukerralla sekä työntekijä- että työntantajaosapuolet esittelivät sopimustavoitteensa, joista käytiin keskustelua. Samalla sovittiin myös tulevia neuvotteluaikoja. Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat 25. huhtikuuta.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Sitä noudatetaan terveydenhuoltoalan yksityisissä toimipaikoissa. Yksityinen terveyspalveluala käsittää mm. yksityiset sairaalat, lääkäriasemat, kuntoutuslaitokset, terveyskylpylät, fysikaaliset hoitolaitokset, lääketieteelliset laboratoriot ja tutkimuslaitokset, röntgenlaitokset ja työterveyshuollon yksiköt. Yksityisiä terveyspalveluja voivat tuottaa yritykset, säätiöt ja
yhdistykset.

Jytyn jäsenet toimivat yksityisellä terveyspalvelualalla mm. sairaala-, hoito- ja toimistoalan perustehtävissä, joissa yleisempiä ammattinimikkeitä ovat osastonsihteerit, lähihoitajat, ohjaajat, kodinhoitajat, asiakaspalvelijat, välinehuoltajat ja avustajat.

Jyty neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unioni -neuvottelujärjestöä. Vastapuolella työnantajia edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi työmarkkinalakimies anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: