Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut alkoivat

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut alkoivat keskiviikkona 29.1.2020. Neuvotteluissa keskusteltiin työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry:n ja työntekijäjärjestöjen tekstitavoitteista. Palkkaratkaisusta ei vielä neuvoteltu. Neuvottelut jatkuvat seuraavan kerran 10.2.2020.

Jyty neuvottelee terveyspalvelualan työehtosopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unioni -neuvottelujärjestöä, jonka muodostavat seitsemän työntekijäliittoa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova. Sitä noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat mm. vanhusten ja vammaisten palvelutalot, vanhainkodit, päiväkodit, ensi- ja turvakodit, kotipalvelut ja päihdehuolto.

Jytyn jäsenet työskentelevät yksityisellä sosiaalipalvelualalla mm. lähihoitajina, eri alojen ohjaajina, toimistotehtävissä, päiväkotiapulaisina, päivähoitajina, keittiö- ja kiinteistöhuollossa ja kotiavustajina.

Koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta sovittiin

Sosiaalipalvelualan sopimuksen neuvotteluosapuolet sopivat ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelmasta vuosille 2020 – 2022 sosiaalipalvelualalle. Harjoitteluohjelmalla halutaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja VALMA-koulutukseen osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Koululaisille tarjotaan omakohtaista kokemusta alan työnantajien toiminnasta, työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista. Samalla tarjotaan koululaisille sopivaa käytännön työtä. Työharjoittelumallilla ei ole tarkoitus vähentää työnantajien tarjoamaa tavanomaista kesätyötä ja harjoittelumahdollisuuksia.​

Lue lisää: Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma 2020-2022 sosiaalipalvelualalle (pdf)

​Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: