Työterveyslaitoksen neuvottelutulos hyväksytty

Työterveyslaitoksen työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa. Ammattiliitto Jyty hyväksyi uuden työehtosopimuksen 21.3.2023. Sopimus on voimassa kaksi vuotta 1.4.2023-31.3.2025. Sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset.

Palkankorotukset vuonna 2023

Työntekijöiden työn vaativuuteen perustuvia taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2023 lukien 4 %:a. Lisäksi huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertakorvaus 400 euroa niille Työterveyslaitoksen työntekijöiden palkkausjärjestelmän piiriin kuuluville työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2023 ja on voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen suuruus lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa 1.3.2023 tilanteen mukaisesti.

Palkankorotukset vuonna 2024

Työntekijöiden työn vaativuuteen perustuvia taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2024 lukien 3 %:a. Lisäksi 1.7.2024 maksetaan 0,5 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon palkkausepäkohdat ja palkkausjärjestelmän kehittämisen. Työnantaja on vuorovaikutuksessa paikallisen erän kohdentamisesta pääluottamusmiesten kanssa, ja kertoo pääluottamusmiehille tehdyistä päätöksistä.

Lisätietoja: Milja Pertola, työmarkkinajuristi

Asiasanat: