Työterveyslaitoksen neuvottelut jatkuivat

Työterveyslaitoksen työehtosopimusneuvottelut jatkuivat keskiviikkona 22.4. Työnantajapuoli toi neuvotteluun kirjallisen esityksen, joka esiteltiin työntekijäjärjestöjen edustajille. Neuvottelutauon aikana
työntekijäjärjestöt kirjoittivat oman vastaesityksensä, joka esiteltiin myös suullisesti työnantajapuolelle.

Neuvotteluissa on tapahtunut jonkinlaista edistymistä, mutta mukana on myös asioita, joissa osapuolten näkemykset ovat hyvin kaukana toisistaan. Neuvotteluita jatketaan perjantaina 24.4.

Lisätietoja Jytyssä: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: