Tutkimus: Hyvinvointialueuudistuksen sujuvuuteen ollaan Pirkanmaalla muuta maata keskimääräistä tyytymättömämpiä

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemuksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Pirkanmaan tuloksista nousee esiin erityisesti hyvinvointialueilla työskentelevien kritiikki hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulkua ja työn organisointia kohtaan.

Suurin osa (56 %) tutkimukseen vastanneista Pirkanmaan hyvinvointialuetyöntekijöistä kokee, ettei ole saanut hyvinvointialueuudistuksesta riittävästi tietoa omaan työhönsä liittyen. Lisäksi yli puolet (53 %) arvioi, ettei ole päässyt vaikuttamaan oman työnsä organisointiin.

Vastauksissa korostuu, että hyvinvointialueen prosesseissa on vielä runsaasti keskeneräisyyttä ja epäselvyyttä. Tämä aiheuttaa stressiä ja odottamatonta kiirettä, ja henkilöstö kokee venyneensä todella paljon. Samaan aikaan silti uskotaan, että tilanne pikkuhiljaa helpottaa.

– Henkilöstön kokemukset ovat huolestuttavia, mutta toisaalta ymmärrettäviä heti uudistuksen alkuvaiheessa. Pirkanmaalla tapahtunut muutos on ollut valtava. Työntekijäkokemuksen kuunteleminen on tärkeää läpi koko muutosprosessin, jotta henkilöstön sitoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita voidaan kehittää, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialue on väestöpohjaltaan Suomen suurin hyvinvointialue, johon kuuluu 23 kuntaa. Vastaajat kertovat, että hyvinvointialueuudistus on tuonut muutoksia työtehtäviin, esihenkilöjärjestelyihin ja fyysisen työpisteen sijaintiin.

– Esihenkilöitä on tärkeää tukea tässä tilanteessa, he ovat tärkein tiedonjakaja. Lisäksi on hyvä muistaa, että työnantajan vaihtuminen vaikuttaa työntekijän identiteettiin: kenelle teen töitä ja missä olen töissä, Voima pohtii.

Jytyn tutkimuksen perusteella kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöitä kuormittavat erityisesti kasvava työmäärä ja henkilöstövaje. Muuta maata tyytyväisempiä Pirkanmaan kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät ovat työn sujuvuuteen ja työssä tarvittaviin voimavaroihin. Palkkaan oltiin sen sijaan keskimääräistä tyytymättömämpiä.

– Äskettäin saatu sopimus kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista korjaa osittain alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä, mutta selvää on, että hyvinvointialueiden on kiirehdittävä palkkaharmonisaatiota. Tutkimuksemme mukaan niillä alueilla, joissa harmonisaatio on tehty, palkkaan ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä, Voima toteaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Pirkanmaan alueelta vastaajia oli 246.

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Työmarkkinatutkija Jonna Borgström, puh. 040 669 4499, jonna.borgstrom@jytyliitto.fi

Tutkimusraportti:

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Asiasanat: