Partiotyönantajien työehtosopimuksessa neuvottelutulos

Ammattiliitto Jytyn neuvottelemassa Partiotyönantajia koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos perjantaina 4.2.2022 työnantajaliitto Paltan kanssa. Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteistyöhengessä. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja irtisanottavissa 31.12.2022 mennessä, mikäli neuvottelutulosta vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei saavuteta.

Sopimuksen sisältö julkaistaan sen jälkeen, kun allekirjoittajajärjestöjen hallinnot ovat käsitelleet ja hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Lisätiedot Jytyssä: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies  

Asiasanat: