Partiotyönantajia koskevassa sopimuksessa neuvottelutulos

Jyty saavutti neuvottelutuloksen Partiotyönantajia koskevassa työehtosopimuksessa 28.2. Tämä työehtosopimus on ollut sopimuksettomassa tilassa 1.2.2023 alkaen. Neuvottelutuloksen sisällöstä kerrotaan sitten, kun osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Työntekijäpuolen neuvotteluosapuolena tässä yleissitovassa työehtosopimuksessa on Ammattiliitto Jyty ja työnantajaosapuolena Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: