Palkansaajapuolen pääsopijat irtisanoivat kirkon virka- ja työehtosopimuksen

Palkansaajapuolen pääsopijat irtisanoivat kirkon virka- ja työehtosopimuksen maanantaina 16.1. Joulukuussa alkaneet palkkaneuvottelut eivät ole johtaneet neuvottelutulokseen.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2. asti. Sopimuksen irtisanomisesta seuraa, että ellei neuvottelutulosta saada helmikuun loppuun mennessä, kirkon sektori on sopimuksettomassa tilassa 1.3. alkaen. Sopimuksettomassa tilassa sovelletaan päättynyttä sopimusta uuden sopimuksen solmimiseen saakka.

Pääryhmä tapaa seuraavan kerran kuluvan viikon perjantaina. Jytyn neuvottelijana toimii työmarkkinalakimies Viivi Vidgren. Jyty neuvottelee yhdessä JHL ry:n kanssa Kirkon alan unionina.

Kirkon alalla suurimpia jytyläisiä ammattiryhmiä ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet, hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon työntekijät.

Kirkon alalla henkilöstön määrä on kokonaisuudessaan noin 18 500 työntekijää, joista vakituisessa työsuhteessa on noin 15 800. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on 367 seurakuntaa.

Lisätietoja: Viivi Vidgren, työmarkkinalakimies

Asiasanat: