Neuvottelut jatkuivat Suomen riistakeskuksen tyoehtosopimuksesta

​Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa neuvottelut jatkuivat 24.1.2022. Neuvotteluissa käsiteltiin edelleen tekstikysymyksiä ja työryhmäkirjauksia. Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteishengessä. Seuraava neuvottelu on 31.1.2022.

Suomen riistakeskus on riistatalouteen keskittyvä organisaatio, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tämän työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toimenkuviin kuuluu mm. neuvontaa, koulutusta, ohjausta ja monipuolisia toimisto- ja tukipalveluiden työtehtäviä.

Lisätietoja Jytyssä:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: