Neuvonta-alan palkkaneuvotteluissa ei edistymistä

Neuvonta-alan runkosopimuksen 2023 palkkaneuvotteluita on käyty lokakuun alusta alkaen, viimeksi keskiviikkona 9.11. Samassa yhteydessä on myös neuvoteltu perhevapaauudistuksen toteuttamisesta neuvonta-alalla. Kummassakaan asiassa ei ole tapahtunut edistymistä. Neuvotteluita jatketaan seuraavan kerran 25. ja 28.11.

Työehtosopimuksen mukaan ensi vuoden palkankorotukset sovitaan 15.11.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa 30.11.2022 mennessä päättymään 31.1.2023. Mikäli työehtosopimus irtisanotaan, aloitetaan tämän jälkeen neuvottelut kokonaan uudesta työehtosopimuksesta.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimuksesta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätiedot Jytyssä:
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: