Kirkon sopimusneuvottelut jatkuivat 26.2.

Kirkon sopimusneuvotteluissa 26.2. keskusteltiin ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta. Lisäksi Kirkon työmarkkinalaitos esitteli omia sopimustavoitteitaan. Kirkon sopimusneuvottelut jatkuvat 6.3.2020. Jytyä neuvotteluissa edustaa työmarkkinalakimies Anne Sarvi.

Jyty neuvottelee kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KirVESTES), jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin
työntekijöihin. Kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020.

Lisätietoja Jytyssä: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Asiasanat: