Jytyn ja OAJ:n yhteinen kannanotto: Lakisääteinen vientimalli tekisi valtakunnansovittelijan tehtävän tarpeettomaksi

Ammattiliitto Jyty ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vastustavat maan hallituksen tavoittelemaa lakisääteistä vientivetoista työmarkkinamallia.

Lakiin säädettävä vientimalli rajoittaisi merkittävällä tavalla työ- ja virkaehtosopimusosapuolten sopimusvapautta, lisäisi työrauhahäiriöitä ja pahentaisi työvoimapulaa monella yhteiskunnan toimivuuden ja lakisääteisten palveluiden kannalta kriittisellä toimialalla.

Jos hallituksen ajama lakisääteinen vientimalli toteutuu, poliitikot joutuisivat myös ottamaan jokaisella sopimuskierroksella ja joka vaaleissa kantaa palkankorotusten tasoon. Se ei ole kenenkään etu.

Me emme voi hyväksyä sitä, että erityisesti julkisen ja julkisrahoitteisen sektorin ja naisvaltaisten alojen palkkakehitystä rajoitettaisiin merkittävästi. Lakisääteisessä vientimallissa vain muutamat vientialat määrittelisivät palkankorotustason, mikä vaarantaisi palkkatasa-arvon edistämisen.

Vientialat eivät voi neuvotella palkankorotuksia muiden liittojen puolesta. Työmarkkinaosapuolilla ei ole tällä hetkellä edes yhteistä talouden tilannekuvaa, saati tietoa siitä, mitkä vientialojen sopimien ratkaisujen todelliset kustannusvaikutukset ovat.

Lakisääteinen vientimalli heikentäisi myös työ- ja virkaehtosopimusten sekä paikallisen sopimisen kehittämistä ja mahdollisuuksia käytännössä.

Vastustamme hallituksen pyrkimystä rajata valtakunnansovittelijan ja sovittelulautakunnan toimivaltaa tavalla, joka tekisi valtakunnansovittelijan tehtävän käytännössä tarpeettomaksi.

Mikäli lakisääteinen vientimalli tulee voimaan, meidän ei kannata mennä valtakunnansovittelijalle. Tällöin valtakunnansovittelijan tehtävän voisi yhtä hyvin lakkauttaa kokonaan.

Me Jyty ja OAJ vetoamme, että hallitus ei vie lakisääteistä vientimallia eteenpäin. Haluamme neuvotella työmarkkinamallista keskeisten liittojen kesken ja esitämme, että neuvottelupöytään palataan.

Jonna Voima, puheenjohtaja, Ammattiliitto Jyty, p. 050 591 2341
Katarina Murto, puheenjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, p. 050 568 9188

Asiasanat: