Julkisen sektorin neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU edellyttävät kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaneuvottelujen käynnistämistä viipymättä – Palkankorotukset maksettava sovitusti verrokkialojen mukaan

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajia edustavat neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL + Jyty) painottavat, että jatkoneuvottelut tämän ja ensi vuoden palkankorotuksista on aloitettava viipymättä.

Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) muistuttavat, että järjestöt sopivat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa vuosi sitten kesäkuussa palkkaratkaisun, joka sitoo tulevat korotukset teollisuuden korotuksiin. Jos teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja kuljetusalalla saadaan suuremmat korotukset, keskimääräinen erotus huomioidaan kaikissa kunta- ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa.

Jos verrokkialojen sopimusratkaisujen kustannusvaikutukset ylittävät tälle ja ensi vuodelle jo sovitut 1,9 prosentin korotukset, lisätään ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

– Teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa on sunnuntaina hyväksytty uudet työehtosopimukset, joten neuvottelujen aloittaminen kunta- ja hyvinvointialueiden palkantarkistuksista on ajankohtaista ja se on tehtävä viipymättä, neuvottelujärjestöt toteavat.

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto (OAJ) | 050 568 9188 | Twitter @KatarinaMurto
JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine | 040 702 4772 | Twitter @paiviNI
Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima | 050 591 2341 | Twitter @VoimaJonna

Asiasanat: