Den offentliga sektorns förhandlingsorganisationer FOSU och JAU förutsätter att kommunernas och välfärdsområdenas löneförhandlingar inleds utan dröjsmål – Löneförhöjningar ska betalas enligt referensbranscherna som överenskommet

Förhandlingsorganisationerna JAU (JHL + Jyty) och FOSU, som representerar kommun- och välfärdsområdessektorns arbetstagare, betonar att de fortsatta förhandlingarna om årets och nästa års löneförhöjningar måste inledas utan dröjsmål.

Förhandlingsorganet för offentliga sektorns utbildade FOSU och offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty) vill påminna om att organisationerna tillsammans med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT i juni slöt ett avtal som binder de kommande löneförhöjningarna till industrins löneförhöjningar. Om teknologiindustrin, kemiindustrin och transportbranschen får högre löneförhöjningar, ska den genomsnittliga skillnaden beaktas i alla tjänste- och arbetskollektivavtal inom kommunerna och välfärdsområdena.

Om kostnadseffekterna för referensbranschernas lönelösningar överstiger de förhöjningar på 1,9 procent som avtalats för i år och nästa år, läggs 70 procent av skillnaden till som en allmän höjning och 30 procent som en lokal lönepott.

– Teknologiindustrin och kemiindustrin har i söndags godkänt sina nya kollektivavtal, så förhandlingarna om kommun- och välfärdsområdessektorns lönejusteringar är aktuella och måste inledas omedelbart, konstaterar förhandlingsorganisationerna.

Mer information

FOSU: styrelseordförande Katarina Murto (OAJ) 050 568 9188, Twitter @KatarinaMurto

JHL: ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772, Twitter @paiviNI

Jyty: ordförande Jonna Voima, tfn 050 591 2341, Twitter @VoimaJonna

Asiasanat: